Autor: admin

Z á p i s    č. 1 / 2019 Zápis z Valného zhromaždenia Hospodárskeho a sociálneho výboru SR, 15.3.2019, o 13:30, KOZ SR, Odborárske námestie č.3, Bratislava Prezident KOZ SR Marian Magdoško otvoril zasadnutie aprivítal prítomných členov HSV SR. Tajomník …

Valné zhromaždenie HSV SR 1/2019 Read More »

Dňa 24. januára 2018 rokovalo Valné zhromaždenie Hospodárského a sociálneho výboru Slovenskej republiky. Podľa modelu Europského hospodárského a sociálního výboru v Bruseli rozhodlo, že ďalšie dva roky bude predsedať Výboru zástupca Skupiny II. / zamestnávatelia /. HSV SR zvolili na ďalšie …

HSV SR sa aktívne pripravuje na Stretnutie predsedov a tajomníkov národných hospodárskych a sociálnych výborov v Bratislave Read More »