Predchádzanie stratám potravín a znižovanie plytvania potravinami