Plán činností

Február 2013 – 12. Valné zhromaždenie HSV SR

Apríl 2013 – Konferencia