Návrh stanoviska

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/694

Ceny liekov na humánne použitie

 

Brusel 7. mája 2013

 

 

 

 

 

 

NÁVRH STANOVISKA
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia“
COM(2013) 168 final – 2012/0035 (COD)
_____________

 

 

 

 

Rada sa 8. apríla 2013 rozhodla podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia“

COM(2013) 168 final – 2012/0035 (COD).

 

 

Vzhľadom na to, že sa výbor k obsahu návrhu vyjadril už vo svojom stanovisku CESE 1573/2012, prijatom 12. júla 2012*, na svojom … plenárnom zasadnutí … (schôdza z …) rozhodol … hlasmi za, pričom … hlasovali proti a … sa hlasovania zdržali, nevypracovať nové stanovisko k predmetnému návrhu, ale odkázať na postoj, ktorý zaujal v spomínanom dokumente.

 

 

* Stanovisko EHSV na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia“, Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 81.

 

 

 

 

Predseda
odbornej sekcie pre jednotný trh,
výrobu a spotrebu

Martin SIECKER

 

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*