Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

TEN/520

Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry

 

 

Brusel 22. mája 2013

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010“
COM(2013) 153 final
_____________

 

 

 

 

Európska Komisia, Rada a Európsky Parlament sa 20. marca, 15. a 16 apríla 2013 rozhodli podľa článku 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010“

COM(2013) 153 final.

 

Keďže výbor usúdil, že návrh je úplne uspokojivý a nie sú k nemu potrebné žiadne pripomienky, na svojom 490. plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 (schôdza z 22. mája) rozhodol 161 hlasmi za, pričom 2 hlasovali proti a 5 sa hlasovania zdržali, zaujať k predkladanému textu kladné stanovisko.

 

 

V Bruseli 22. mája 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Henri MALOSSE

 

 

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*