Zasadnutia

Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky (HSV SR), sa aktívne zúčastní na programe Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Pod vedením predsedu Petra Mihóka sa v Bratislave dňa 30.júna 2016 uskutočnilo Valné zhromaždenie HSV SR. Schválilo účasť skupín HSV SR na jednotlivých kapitolách Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Témou boli aj možné dôsledky referenda vo Veľkej Británii. Novým členom HSV SR sa stal Slovenský olympíjsky výbor.