Rovnaké pravidlá pre každého

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 518. plenárnom zasadnutí v dňoch 13. a 14. júla rokoval aj o stanovisku zameranom na tému „Dosah možného priznania štatútu trhového hospodárstva Číne (na účely nástrojov na ochranu obchodu) na hlavné priemyselné odvetvia (a na zamestnanosť a rast).“

V súčasnosti sa výrobkami z Číny stretávame každý deň a ani si to neuvedomujeme. V mnohých prípadoch by sme si asi nevedeli ani život bez výrobkov z Číny asi ani predstaviť, a tak sa vzdialenosť medzi Čínou a Slovenskom (či Európou) výrazne skrátila. Najskôr sa výrobky dostávali na náš trh pomaly pri výrobkoch dennej potreby, perá, papier, knihy, postupne odev, obuv, doplnky, tašky a pokračovalo to ďalej, elektroniky, nabíjačky na mobilné telefóny, mobilné telefóny, počítače, ale aj potraviny (kurčatá dovážané či už celé alebo delené, vnútornosti, konzervy, obaly…). Všetko by bolo v poriadku, ak by bol európsky prístup rovnaký pri každom dodávateľovi, teda pri každom podnikateľovi. Rôznymi prístupmi vznikajú rôzne podmienky, ktoré môžu mať  pre jednotlivé sektory katastrofálne následky. Zástupcovia občianskej spoločnosti (členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) prišli s vlastnou iniciatívou v období, keď sa o pridelení štatútu hovorí na pôde Európskej komisie. Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len EHSV) upozorňuje Európsku komisiu, že nie je možné prideliť Číne štatút trhového hospodárstva, inak by došlo k nekalej súťaži, strate stoviek tisíc pracovných  miest, ohrozeniu spotrebiteľov, zníženiu miezd a ďalším negatívnym následkom. Takéto dôsledky by pre Európu znamenali koniec pokroku, vrátili by sme sa späť niekoľko desaťročí  a v mnohých prípadoch by sa Európa z takýchto následkov asi ťažko spamätala. EHSV vyzýva Európsku komisiu, parlament a Radu, aby presadzovali spravodlivú hospodársku súťaž, ktorou musia byť chránené pracovné miesta, podniky resp. celá európska spoločnosť. Musíme sa poučiť z minulosti a prijímať také rozhodnutia, ktoré sú v súlade s politikou EÚ, aby sme si sami neodporovali. Máme príklady z minulosti, že pri nesprávnych rozhodnutiach trpia celé sektory, posledným príkladom je sektor mlieka a chovatelia dojníc, ktorí sú negatívne ovplyvnení embargom, zrušením kvót, rastúcou nadprodukciou, a tak finančné prostriedky, ktoré so tohto sektoru  boli v minulosti vyplatené,  môžu vyjsť nazmar. Tak môže prísť Európa o pracovné miesta a kvalitné technológie, či genofond, do ktorého sme investovali nielen prostriedky, ale aj čas a aplikovali sme výsledky výskumu.