EHSV a návšteva farmy PVOD Kočín, Šterusy

V rámci podujatia Potraviny a obchod 2016 navštívili členovia EHSV a zástupcovia SPPK Poľnohospodárske výrobno-odbytové družstvo Kočín – Šterusy. Družstvo, jeho históriu a súčasnosť predstavil dlhoročný úspešný predseda Ing. Jozef Puvák.  Družstvo hospodári na viac ako 1400 ha v  7 katastrálnych územiach na úpätí Malých Karpát. Vzniklo v roku 1973, keď sa zlúčili tri samostatné malé družstvá Kočín, Lančár a Šterusy. Dnes PVOD Kočín patrí  medzi slovenskú špičku v chove dojníc a ošípaných. Prioritou podniku je chov dojníc a produkcia mlieka, ale aj chov ošípaných, kde ročne vyprodukujú viac ako 10 000 odstavčiat. Produkcia mlieka za laktáciu na dojnicu patrí na Slovensku k tým najvyšším, keď v priemere na normovanú laktáciu vyprodukuje dojnica 9 600 kg mlieka. Odbyt družstvo nachádza v Taliansku. Okrem živočíšnej výroby je družstvo zamerané aj na produkciu rastlinných komodít, a to najmä pšenice, jačmeňa, kukurice a krmovín, ktoré využíva pri chove vlastných zvierat. Majiteľmi družstva je 120 fyzických osôb. V súčasnosti družstvo zamestnáva 70 zamestnancov, a to vlastníkov družstva, ale aj zamestnancov bez vlastníckeho podielu. Družstvo plní významnú sociálnu funkciu, keď poskytuje zamestnanie a perspektívu obyvateľom z Kočína, ale aj okolia. Zároveň družstvo aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami a zapojilo sa aj do certifikácie v rámci duálneho vzdelávania, a tak sa snaží vychovávať odborníkov pre prax, či už na vlastnom podniku alebo pre ďalšie poľnohospodárske subjekty.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., skupina I, EHSV

 

20161006_173504 20161006_155227 20161006_153652