Mesačné archívy: február 2021

Cenu EHSV za občiansku solidaritu získala za Slovensko mimovládna organizácia „človek v ohrození“

Slovenská iniciatíva na pomoc rómskej komunite patrí medzi 23 projektov z EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ktoré boli ocenené za výnimočný príspevok v boji proti pandémii COVID-19 a jej katastrofálnym dôsledkom. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV ) udelil Cenu za občiansku solidaritu slovenskej neziskovej MVO Človek v ohrození za jej výnimočnú iniciatívu na zabezpečenie dodávok jedla a pomoci 10 000 Rómom počas pandémie COVID-19. EHSV – poradný orgán, ktorý… Čítať viac »

Podujatie Dni občianskej spoločnosti (EHSV)

  Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa rok 2020 ukázal ako test odolnosti voči ľudským a sociálnym právam, demokratickým hodnotám, zásadám právneho štátu a hospodárskej odolnosti v EÚ. Všetci občania musia byť zapojení do súčasného procesu obnovy a rekonštrukcie a do nadchádzajúcej konferencie o budúcnosti Európy, aby sa zabezpečilo, že nikto nezostane pozadu na našej ceste… Čítať viac »