Memorandum o spolupráci medzi vládou SR a HSV SR

Memorandum o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Hospodárskym a sociálnym výborom Slovenskej republiky (HSV), prijaté vládou Slovenskej republiky na svojom 85. rokovaní dňa 27. februára 2008 uznesením č. 126/2008 v článku IV, uvádza: „Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy na nomináciu zástupcov zo Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore“.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medzi Vládou Slovenskej republiky a Hospodárskym a sociálnym výborom Slovenskej republiky Vláda Slovenskej republiky a Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky