Členovia

Skupina I.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
www.azzz.sk

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
www.sppk.sk

Skupina II

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
www.kozsr.sk

Skupina III

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
http://www.ekonom.sav.sk/

Slovenská rektorská konferencia
http://www.srk.sk/