Radcovia EHSV za SR

EHSV má 326 členov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú vymenovaní na obnoviteľné päťročné funkčné obdobie. Súčasné funkčné obdobie trvá od októbra 2020 do septembra 2025. Členov navrhujú národné vlády a vymenúva ich Rada Európskej únie. Pracujú nezávisle a svoje povinnosti vykonávajú v záujme všetkých občanov EÚ. Počet členov za každý štát je stanovený pomerne k počtu obyvateľov krajiny.

Členovia sú podľa toho, koho zastupujú, rozdelení do troch skupín: Zamestnávatelia (skupina I), Pracovníci (skupina II) a Rozmanitá Európa (poľnohospodári, slobodné povolania, spotrebitelia a pod. – skupina III). Každá skupina má svoj sekretariát. Členovia EHSV sa môžu sami rozhodnúť, do ktorej skupiny chcú patriť.

Členovia EHSV môžu tiež na dobrovoľnom základe vytvárať kategórie, ktoré zastupujú rôzne hospodárske a sociálne záujmy organizovanej občianskej spoločnosti EÚ a ktoré tvoria členovia spomínaných troch skupín.

Martina ŠIRHALOVÁ

skupina „Zamestnávatelia“ (skupina I)

Manažér pre zahraničné vzťahy a vzťahy s EÚ, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení 

 

 

Martin HOŠTÁK

skupina „Zamestnávatelia“ (skupina I)

Tajomník, Republiková únia zamestnávateľov

 

 

Andrej LASZ

skupina „Zamestnávatelia“ (skupina I)

generálny sekretár, Asociácia priemyselných zväzov

 

 

Emil MACHYNA

Skupina „Zamestnanci“ (skupina II)

Predseda Odborového zväzu KOVO

 

Anton SZALAY

Skupina „Zamestnanci“ (skupina II)

Predseda slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

 

Miroslav HAJNOŠ

Skupina „Zamestnanci“ (skupina II)

sekretár KOZ SR pre zahranične veci a európske záležitosti 

 

 

Rudolf KROPIL

Skupina Rozmanitosť Európy (skupina III)

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie

 

Juraj SIPKO

Skupina Rozmanitosť Európy (skupina III)

Riaditeľ Ekonomického ústavu, Slovenská akadémia vied

 

 

Vladimír BÁLEŠ

Skupina Rozmanitosť Európy (skupina III)

Profesor, Slovenská technická univerzita v Bratislave