Radcovia EHSV za SR

EHSV má 326 členov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú vymenovaní na obnoviteľné päťročné funkčné obdobie. Súčasné funkčné obdobie trvá od októbra 2015 do septembra 2020. Členov navrhujú národné vlády a vymenúva ich Rada Európskej únie. Pracujú nezávisle a svoje povinnosti vykonávajú v záujme všetkých občanov EÚ. Počet členov za každý štát je stanovený pomerne k počtu obyvateľov krajiny.

Členovia sú podľa toho, koho zastupujú, rozdelení do troch skupín: Zamestnávatelia (skupina I), Pracovníci (skupina II) a Rozmanitá Európa (poľnohospodári, slobodné povolania, spotrebitelia a pod. – skupina III). Každá skupina má svoj sekretariát. Členovia EHSV sa môžu sami rozhodnúť, do ktorej skupiny chcú patriť.

Členovia EHSV môžu tiež na dobrovoľnom základe vytvárať kategórie, ktoré zastupujú rôzne hospodárske a sociálne záujmy organizovanej občianskej spoločnosti EÚ a ktoré tvoria členovia spomínaných troch skupín.

Vladimír BÁLEŠ
Group III – Various Interests
Profesor, Slovenská technická univerzita v Bratislave
vladimir.bales@stuba.sk

Jarmila DUBRAVSKÁ
Group I – Employers
Riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)
dubravska@sppk.sk

Rudolf KROPIL
Group II – Various Interests
Predseda Slovenskej rektorskej konferencie
kropil@tuzvo.sk

Emil MACHYNA
Group II – Workers
Predseda Odborového zväzu KOVO (OZ KOVO)
maria.jurkovicova@gmail.com

Mária MAYEROVÁ
Group II – Workers
Predsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES)
Maria.Mayerova@eesc.europa.eu

Peter MIHÓK
Group I – Employers
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory; Predseda Svetovej komorovej federácia Medzinárodnej obchodnej komory; Predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky
predseda@sopk.sk

Juraj SIPKO
Group III – Various Interests
Riaditeľ Ekonomického ústavu, Slovenská akadémia vied
juraj.sipko@savba.sk

Martina ŠIRHALOVÁ
Group I – Employers
Projektová manžérka, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR)
sirhalova@azzz.sk

Anton SZALAY
Group II – Workers
Predseda slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS)
szalay@sozzass.sk