Nenávisť tu nemá miesto: Martina Širhalová na májovom plenárnom zasadnutí o zjednotenej Európe proti nenávisti

od autora: | 31. mája 2024

Na májovom plenárnom zasadnutí, kde bola jednou z tém „Nenávisť tu nemá miesto: Európa zjednotená proti nenávisti“, členka výboru Martina Širhalová prispela k téme a reagovala na znepokojujúce udalosti, ktoré otriasli našou krajinou a zasiahli samotné jadro našej spoločnosti. Zdôraznila, že nedávny útok na predsedu vlády slovenskej republiky je útokom nielen na jednu osobu, ale na všetky hodnoty, ktoré ako národ a ako Európa vyznávame.

Útok je hrozivým pripomenutím toho, kam až môže viesť polarizácia a nenávisť. Musíme jasne a rozhodne odsúdiť takéto činy a spojiť sa v spoločnom úsilí za mier a porozumenie. Európa, ako spoločenstvo národov, je postavená na základoch solidarity, demokracie a ľudských práv. Tieto princípy nás spájajú a robia nás silnejšími.

Nenávisť a násilie nemajú miesto v Európe, ktorú chceme budovať pre budúce generácie. Musíme chrániť a podporovať slobodu prejavu, dialóg a rešpekt k rôznorodosti názorov, pretože práve v tom spočíva naša sila.