Stretnutie členov HSV SR s vládnou splnomocnenkyňou pre rozvoj občianskej spoločnosti o dôležitosti nadchádzajúcich eurovolieb

od autora: | 4. júna 2024

Dnes sa členovia HSV SR Miroslav Hajnoš, Rudolf Kropil a Martina Širhalová stretli so splnomocnenkyňou vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou a prediskutovali spolu veľa spoločných tém, ktoré sa dotýkajú občianskej spoločnosti.

Jednou z dôležitých tém boli voľby so Europarlamentu, ktoré nás v nasledujúcich dňoch čakajú. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní politiky Európskej únie, ktorá má priamy vplyv na každodenný život každého z nás. Rozhoduje o otázkach, ktoré sa týkajú hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí, sociálnej spravodlivosti, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a mnohých ďalších dôležitých oblastí.

Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu je nielen naším právom, ale aj zodpovednosťou. Každý hlas má význam a každý hlas prispieva k tomu, aby bol náš spoločný hlas v Európe silný a zrozumiteľný. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby sme všetci využili túto príležitosť a vyjadrili svoj názor prostredníctvom svojho hlasu.

Občianska spoločnosť hrá v tomto procese kľúčovú úlohu. Jej aktívna účasť a angažovanosť sú neoceniteľné pri zvyšovaní povedomia o dôležitosti týchto volieb a motivácii ľudí, aby sa zúčastnili na hlasovaní. Preto vyzývame všetky organizácie občianskej spoločnosti, aby sa zapojili do kampaní a aktivít podporujúcich účasť na eurovoľbách.

Spoločne môžeme zabezpečiť, že hlas Slovenska bude v Európskom parlamente počuť. Veríme, že aktívna účasť na týchto voľbách prispeje k silnejšej a jednotnejšej Európe, ktorá bude schopná čeliť výzvam súčasnosti a budúcnosti.

Vyzývame preto všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu a využili svoje právo voliť.
Spolu môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a zabezpečiť, že Európa bude miestom, kde sa rešpektujú práva, slobody a záujmy všetkých jej občanov.