Kontakt

 

Predsedníčka HSV SR

PhDr. Monika Uhlerová, PhD
T: +421 2 502 39 107
E:uhlerova@kozsr.sk 

Podpredseda HSV SR

RNDr. Oto Nevický, MBA
T: +421 2 442 58 295
E: nevicky@nextra.sk

Podpredseda HSV SR

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
T: +421 455 206 101
E: kropil@tuzvo.sk
E: rektor@tuzvo.sk

Tajomníčka HSV SR

Mgr. Martina Širhalová, MBA
T: 02/44 258 295, 02/44 258 528
E: sirhalova@azzz.sk

Poštová adresa:

HSV SR
Nevädzová 5,
821 01 Bratislava
Slovakia