Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky má ambíciu pripraviť na jeseň veľkú konferenciu v Bratislave

od autora: | 28. júna 2023

 

Už viac ako 18 rokov funguje na Slovensku Hospodársky a sociálny výbor SR, ktorý založili sociálni partneri a organizovaná spoločnosť z dôvodu lepšej koordinácie a spolupráce na národnej úrovni. Základným poslaním výboru je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností na Slovensku, s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participatívnej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky.

Dňa 27.6.2023 sa konalo Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR na pôde jedného z jeho členov – AZZZ SR, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých 3 skupín – zamestnávateľov, zamestnancov a iných záujmových skupín spoločnosti.

Predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru SR Oto Nevický informoval členov Hospodárskeho a sociálneho výboru SR o činnostiach výboru za posledný rok. Členovia tiež prediskutovali aktuálnu situáciu a odsúhlasili aktivity na najbližšie obdobie.

Hospodársky a sociálny výbor SR v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV) budú organizovať v Bratislave konferenciu s názvom „Zjednotenie Európy 2023“. Konferencia bude zameraná na voľby do Európskeho parlamentu a témy súvisiace s demokraciou a organizovanou spoločnosťou. Konferencia bude určená pre členov Hospodárskeho a sociálneho výboru SR, EHSV a odborníkov pre komunikáciu, tlač a média.

Počas valného zhromaždenia sa konali aj voľby podpredsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru SR. Za podpredsedníčku bola zvolená prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Monika Uhlerová.