Európa nebude bezpečná bez bezpečnej a chránenej Ukrajiny

od autora: | 3. marca 2022

Počas spontánnej diskusie, ktorú iniciovala predsedníčka EHSV Christa Schwengová na februárovom plenárnom zasadnutí, členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru odsúdili neoprávnenú a nevyprovokovanú inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu. Vyjadrili svoju solidaritu s ukrajinským ľudom a vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby v tomto dramatickom období podnikli rozhodné a jednotné kroky.

Otvárajúc diskusiu predsedníčka Christa Schwengová poukázala na kritickosť tejto situácie pre Európu, pričom vyhlásila: „Dnes sme na prahu EÚ svedkami agresie, ktorá je zjavným porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohovorov vrátane dohôd z Minska. V týchto hodinách sú naše myšlienky s Ukrajinou a jej občianskou spoločnosťou, nevinnými ženami, mužmi a deťmi, pretože čelia tomuto nevyprovokovanému útoku a právom sa obávajú o svoj život. Európa sa musí postaviť za Ukrajinu a jej občiansku spoločnosť.“

Predseda skupiny Zamestnávatelia Stefano Mallia vyzdvihol, že EÚ je nepochybne jednotná v túžbe po rozhodnom konaní. „Bol som na kyjevskom Námestí nezávislosti a veľmi jasne si pamätám, že ukrajinská občianska spoločnosť sa veľmi chce stať súčasťou Európy a súčasťou EÚ. Ukrajinu nemožno nechať napospas osudu. Aj my musíme byť ochotní znášať dôsledky nevyhnutného úsilia a opatrení, ktoré treba prijať.“

Predseda skupiny pracovníci Oliver Röpke rozhodne dodal, že je čas vysloviť náš nesúhlas a jasne dať najavo, že Európa takéto správanie nikdy nedovolí. „Musíme byť jednotní, správne reagovať na túto agresiu a v dokonalej solidarite stáť po boku ukrajinského ľudu“.

V rovnakom duchu vyslovil svoju podporu aj predseda skupiny Rozmanitá Európa Séamus Boland: „Ocitli sme sa v prelomovej dobe a ukrajinským organizáciám občianskej spoločnosti musíme podať pomocnú ruku. EÚ musí predovšetkým zostať naďalej jednotná a solidárna s našimi susedmi.“

Predseda sekcie pre vonkajšie vzťahy Dimitris Dimitriadis uviedol, že EHSV sa vynasnaží, aby sa pokračovalo v podpore ukrajinskej občianskej spoločnosti napríklad využitím dvojstranných vzťahov a dobre fungujúcej platformy občianskej spoločnosti EÚ a Ukrajiny.