Kontakt

Mgr. Martina Širhalová, MBA

Tajomníčka HSV SR

Tel: 02/44 258 295, 02/44 258 528
E-mail: sirhalova@azzz.sk

HSV SR
Panenská 29,
811 03 Bratislava
Slovakia