Predvolebná diskusia s kandidátmi do Európskeho parlamentu

od autora: | 12. apríla 2024

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré budú mať dôležitý vplyv na budúcnosť Európskej únie, usporadúva Hospodársky a sociálny výbor SR, ktorého členmi sú zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Ekonomického ústavu SAV a Slovenskej rektorskej konferencie, najväčšiu predvolebnú debatu s volebnými lídrami a líderkami politických strán a hnutí kandidujúcimi do Európskeho parlamentu.

Európske voľby sú príležitosťou na poskytnutie nových impulzov pre európsku politiku. Po kovidovej, energetickej a bezpečnostnej kríze sa otázky sociálno-ekologickej transformácie, klimatických zmien a rastúcej globálnej systémovej konkurencie Európy stávajú oveľa aktuálnejšími a predstavujú pre Európu obrovské výzvy. EÚ musí byť jednotnejšia a schopnejšia konať, aby bola schopná primerane reagovať na vnútorné a vonkajšie výzvy.

V európskej demokratickej spoločnosti je nevyhnutné, aby boli v politických rozhodnutiach zastúpené rôzne perspektívy a záujmy. Prvoradou úlohou a záujmom všetkých členov HSV SR, ako na strane zamestnancov, tak aj zamestnávateľov a záujmových skupín spoločnosti, ktorí sú dlhoročnými a rozhodujúcimi stakeholdermi v našej krajine s presahmi a zastúpením na európskej úrovni, je vytvorenie takých politík a programov na európskej úrovni, ktoré budú zohľadňovať ich záujmy a potreby a prispejú k lepšiemu životu a prosperite v celej Európe. Nielen životná úroveň obyvateľov Slovenska, rovnako aj podnikanie, inovácie a hospodársky rast sa musia dostať na úroveň vyspelých krajín EÚ.

Cieľom diskusie je umožniť našim členom a potenciálnym voličom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz o európskej agende, o odborných znalostiach a pozíciách kandidátov na europoslancov k vybraným otázkam európskej politiky.

Kedy? 21. mája o 10.00 hod.

Kde? Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Registrácia: