Využi svoj hlas – európske voľby 2024

od autora: | 29. apríla 2024

Práve dnes, 29. apríla 2024, štartuje Európsky parlament záverečnú fázu svojej komunikačnej kampane s cieľom mobilizovať voličov pred európskymi voľbami, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 8. júna (v celej EÚ od 6. do 9. júna).

Základným prvkom kampane je štvorminútový mini-dokument. Zástupcovia staršej generácie, ktorí vo svojom živote na vlastnej koži zažili viaceré kľúčové udalosti na našom kontinente, v ňom emotívnym spôsobom spomínajú na tieto chvíle. Mladým ľuďom, svojim vnúčatám, ale aj všetkým v Európe, odovzdávajú odkaz o dôležitosti, ale aj zraniteľnosti demokracie. Spoločne tak vysielajú odkaz, že slobodné voľby ani dnes nie sú samozrejmosťou, a vyzývajú divákov, aby využili svoj hlas a nenechali za seba rozhodnúť iných.

Európsky parlament spúšťa druhú fázu komunikačnej kampane, v ktorej zdôrazňuje dôležitosť účasti na voľbách a ochrany demokracie.
Od 6. do 9. júna 2024 bude mať viac ako 370 miliónov ľudí v 27 členských štátoch EÚ možnosť zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. S cieľom informovať občanov EÚ a povzbudzovať ich k tomu, aby išli voliť, spúšťa Parlament druhú fázu inštitucionálnej komunikačnej stratégie.

Parlament v nej prostredníctvom sloganu „Využi svoj hlas. Nenechaj za seba rozhodnúť iných“ zdôrazňuje dôležitosť demokracie. Uplatňuje pritom mnohostranný prístup, ktorý zahŕňa mediálne podujatia, digitálnu osvetu, zapojenie verejných a súkromných partnerov, iniciatívy na zapojenie komunít či vzdelávacie programy prispôsobené tak, aby oslovili občanov v celej EÚ.

Súčasťou kampane je aj 4-minútový film „Využi svoj hlas“ so svedectvami starších občanov z rôznych krajín EÚ, ktorí odovzdávajú svoj príbeh o demokracii ďalším generáciám a zároveň zdôrazňujú, že toto demokratické právo nemožno považovať za samozrejmosť. Film možno nájsť na tomto linku.

„Demokracia v Európskej únii ešte nikdy nebola taká dôležitá ako dnes. Váš hlas rozhodne o smerovaní Európy počas nasledujúcich piatich rokov. Rozhodne o tom, v akej Európe chceme žiť,“ uviedla predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. „Nedovoľte, aby za vás rozhodoval niekto iný, a choďte 6. – 9. júna 2024 voliť. Záleží na každom jednom hlase.“

Spoločná zodpovednosť

Zatiaľ čo Európska únia čelí neustále sa vyvíjajúcim výzvam a júnové eurovoľby sa nezadržateľne blížia, Európsky parlament zdôrazňuje pevné odhodlanie podporovať dialóg, jednotu a aktívne občianstvo. „Využi svoj hlas. Nenechaj za seba rozhodnúť iných.“ Tento slogan je jasnou pripomienkou toho, že demokracia je vzácnym dedičstvom, ktoré musí pestovať a brániť každý z nás.

„Demokracia je spoločná zodpovednosť: nie voči politickej idei alebo konkrétnej veci, ale voči sebe navzájom,“ vraví hovorca Európskeho parlamentu Jaume Duch. „V európskej demokracii sme jednotnejší, než si myslíme: platí to naprieč národmi, politickými názormi či generáciami. V týchto polarizovaných časoch sa na to ľahko zabúda. Naša kampaň je tu práve nato, aby nám pripomenula, čo nás spája.“

Hlavné video kampane zachytáva bohatú minulosť viacerých európskych krajín, ktoré zažili ozbrojený konflikt či obmedzenia osobnej slobody, ako aj neistú povahu demokracie, ktorá nebola aktívne podporovaná.

Rastúci záujem o európske voľby

V roku 2019 prišla voliť viac ako polovica oprávnených voličov v Európe (50,6 %). Z jarného prieskumu Eurobarometra EP 2024, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 26 000 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ, vyplynulo, že 60 % Európanov sa o voľby 6. – 9. júna 2024 zaujíma, čo je o jedenásť bodov viac ako na jar 2019 (t. j. tri mesiace pred predchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu). Okrem toho 71 % uviedlo, že je pravdepodobné, že pôjdu voliť – o 10 bodov viac ako naposledy.

Zo zistení takisto vyplýva, že štyria z piatich Európanov súhlasia s tým, že „ísť voliť je dôležité na udržanie demokracie“ (81 %) a „na zabezpečenie lepšej budúcnosti pre ďalšie generácie“ (84 %). Viac ako osem z desiatich Európanov (81 %) sa domnieva, že účasť na voľbách je ešte dôležitejšia vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu.