Ekologické ocenenia EÚ

od autora: | 20. marca 2024

Ekologické ocenenia EÚ  organizujú spoločne Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), Európsky výbor regiónov (VR), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. Cieľom týchto ocenení je uznať excelentnosť v celom hodnotovom reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby a odmeniť najlepších a najinovatívnejších aktérov ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ.

Ocenenia sú prvým príkladom ocenení za ekologickú poľnohospodársku výrobu v celej EÚ a ich cieľom je nadviazať na akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý Komisia prijala 25. marca 2021. V tomto akčnom pláne sa uplatňuje prístup, podľa ktorého by mal v záujme stimulácie ekologickej poľnohospodárskej výroby rásť spotrebiteľský dopyt po jej produktoch. To si okrem iného vyžaduje lepšiu informovanosť verejnosti o charakteristikách a výhodách ekologickej poľnohospodárskej výroby. Akčný plán preto zahŕňa každoročné udeľovanie ocenení, ktorými sa uznáva excelentnosť v ekologickom hodnotovom reťazci. Tieto ocenenia budú po prvýkrát predložené v roku 2022.

EHSV už roky stojí na čele úsilia o udržateľnejšiu a komplexnejšiu potravinovú politiku v EÚ. Konkrétne v stanovisku EHSV o akčnom pláne prijatom v septembri 2021 uznáva úlohu ekologického poľnohospodárstva pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody a považuje tento akčný plán pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby za solídny základ, na ktorom možno udržateľne rozvíjať ekologickú poľnohospodársku výrobu. EHSV sa ďalej domnieva, že spotrebitelia by mali byť informovaní o prínosoch a výzvach ekologických poľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom vhodných osvetových opatrení, a preto by sa chcel zapojiť do činností na zvýšenie informovanosti o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako napríklad každoročne organizovaný Deň ekologických potravín EÚ a ocenenia za excelentnosť vo všetkých odvetviach ekologického potravinového reťazca.

EHSV bol pozvaný, aby sa zúčastnil na oficiálnej oslave prvého Dňa ekologických potravín, na ktorej sa 23. septembra 2021 zúčastnil komisár Janusz Wojciechowski, a je spoluorganizátorom ekologických ocenení EÚ, pričom zodpovedá za tri ocenenia.

Systém udeľovania ekologických ocenení EÚ pozostáva zo siedmich kategórií a ôsmich ocenení Vyjadrujú uznanie aktérom v celom hodnotovom reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorí rozvíjajú excelentný, inovatívny, udržateľný a inšpirujúci projekt prinášajúci skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu.

Predseda EHSV Oliver Röpke:

Dopyt po potravinách z ekologickej poľnohospodárskej výroby rýchlo narastá. Spotrebitelia chcú jesť lepšie a zdravšie potraviny, ktoré sú dobré pre naše telo aj našu planétu. Nie každý však má rovnakú možnosť voľby, pre niektorých ľudí potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby nie sú dostupné. Ekologické ocenenia EÚ sú uznaním inovácií, nadšenia a odhodlania ľudí, ktorí sú skutočnými zástancami biopotravín a ekologickej výroby v EÚ a ktorí ich približujú bežným spotrebiteľom.


Viac informácií nájdete na webovej stránke Ekologické ocenenia EÚ a na sociálnych médiách prostredníctvom #EUOrganic.