Členovia EHSV diskutovali o spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí

od autora: | 19. februára 2024

Stretnutie , ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, bolo dôležitou platformou pre členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) zo Slovenska a predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Stretnutie bolo vedené štátnym tajomníkom Rastislavom Chovancem, slúžilo ako príležitosť na predstavenie manifestu „Standing Up for Democracy“ prezidenta EHSV.

V rámci diskusií sa však neobmedzili len na predstavenie manifestu. Členovia EHSV a predstavitelia ministerstva tiež intenzívne diskutovali o potenciálnej spolupráci s dôrazom na nadchádzajúce európske voľby, ktoré sú naplánované na začiatok júna 2024. Tento dialóg smeruje k hľadaniu spôsobov, ako účinnejšie zapojiť členov EHSV do aktív MZV a naopak. 

Okrem toho členovia EHSV predstavili aktuálne témy, na ktorých pracujú v rámci EHSV, vrátane dôležitých pozícií a úsilia o rozšírenie Európskej únie a integráciu Západného Balkánu. Tieto témy sú v súlade s prioritami Slovenskej republiky, čo naznačuje silnú základňu pre spoluprácu medzi EHSV a ministerstvom.

Výsledkom tohto stretnutia je dohoda o lepšej a koordinovanejšej spolupráci medzi členmi EHSV a ministerstvom. Táto dohoda otvára cestu k spoločným aktivitám, ktoré budú napomáhať nielen demokratickým procesom v Európe, ale aj rozvoju a posilňovaniu európskych hodnôt.