Slovenské združenie Integra nominované na Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za duševné zdravie

od autora: | 15. februára 2024

Slovenské združenie Integra patrí medzi finalistov 14. ročníka Ceny pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) neziskovým organizáciám, združeniam a jednotlivcom za ich projekty zamerané na duševné zdravie. Integra sa uchádza o cenu so svojou iniciatívou „Šialený? No a!“, ktorej konkurujú ďalšie štyri projekty, dva z Fínska a po jednom z Írska a Talianska.

EHSV zverejní konečné poradie víťazov 7. marca na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční počas inauguračného týždňa občianskej spoločnosti začiatkom marca v Bruseli.

Celková výška finančnej odmeny je 50 000 EUR a táto suma sa rozdelí medzi piatich najlepších. Víťaz prvej ceny si odnesie 14 000 EUR a každý z ostatných štyroch finalistov 9 000 EUR.

EHSV vybral týchto päť inšpirujúcich projektov z viac ako 100 kreatívnych a špecializovaných príspevkov z 23 členských štátov EÚ. Svedčia o obrovskom nadšení občianskej spoločnosti zo všetkých kútov EÚ, ktorá sa snaží pomôcť ľuďom bojovať s problémami duševného zdravia a prispieť k zvládaniu tejto tichej epidémie v EÚ.

Iniciatíva Integry „Šialený? No a!“ odstraňuje stereotypy propagovaním súcitného chápania duševného zdravia medzi mladými ľuďmi a poskytovaním informácií z prvej ruky o tom, aké to je mať zlé duševné zdravie, a ako nájsť cestu k zotaveniu. Profesionálny odborník a dospelá osoba s osobnou skúsenosťou s duševnými chorobami organizujú jednodňové návštevy škôl na Slovensku, aby hovorili so študentmi vo veku od 15 do 20 rokov. Tí tento program dobre prijali, povzbudilo ich to, aby otvorene hovorili o svojom duševnom zdraví a ponúklo nádej do budúcnosti.

Ďalšími štyrmi kandidátmi (uvedenými nižšie v abecednom poradí) sú:

„AgeWell“ je sieť sociálnej angažovanosti, ktorá zlepšuje pohodu starších ľudí, ktorí sú izolovaní, oslabení a zraniteľní. Kombináciou domácich návštev a aplikácie pre smartfóny ponúka pomoc a emocionálnu podporu tým, ktorým chýba, a identifikuje zdravotné riziká v počiatočnom štádiu. Monitorovanie starších ľudí v núdzi zabezpečujú starší dobrovoľníci, ktorí týmto spôsobom obohacujú svoj vlastný život, ako aj život iných. AgeWell prevádzkuje Nadácia Tretieho veku, charitatívna organizácia so sídlom v Írsku.

  • Lapinlahden Lähde — komunitné centrum prevádzkované združením Pro Lapinlahti, FÍNSKO

„Lapinlahden Lähde“ alebo „Jar Lapinlahti“ je komunitné centrum, ktoré ponúka všetkým, a najmä ľuďom s problémami v oblasti duševného zdravia priaznivé a inkluzívne prostredie, kde sa môžu liečiť, kochať prírodou a zapájať do kultúrnych podujatí. Proklamovalo sa za zónu bez diagnóz a umožňuje každému byť sebou samým, bez diagnostickej nálepky a namiesto paternalizmu ponúka posilnenie sebadôvery. Centrum, ktoré vzniklo renováciou helsinskej nemocnice Lapinlahti a ktoré prevádzkuje neziskové združenie Pro Lapinlahti, organizuje rôzne semináre a podujatia týkajúce sa gramotnosti v oblasti duševného zdravia. Môže sa pochváliť, že ho každoročne navštívi 50 000 osôb.

  • Telling Stories for Good — projekt organizácie Animenta, TALIANSKO

V rámci projektu „Telling Stories for Good“ talianska nezisková organizácia Animenta prepisuje stereotypné naratívy o poruchách stravovania, ktoré len v Taliansku postihujú viac ako štyri milióny ľudí, z ktorých dva milióny sú dospievajúci. Jej programy v oblasti prevencie a osvety vykonávajú dobrovoľníci online a v školách v celom Taliansku a doteraz oslovili 10 000 detí. Poskytuje aj konkrétnu pomoc tým, ktorí trpia poruchami potravy, a ich rodinám. Virtuálne online večere vytvorené s pomocou dietológa dobrovoľníka takisto nabádajú mladých ľudí, aby k jedlu opäť pristupovali zdravo.

„Svet zotavenia“ sa skladá z dvoch hier určených na podporu duševného zdravia. Vo futuristickom svete nádeje podporujú cestu hráča k zotaveniu prostredníctvom cieľov, ktoré inšpirujú zdravý obraz samého seba, osobnú samostatnosť a aktívny a zmysluplný život. Prvou je nenásilná smartfónová hra a druhá je oceňovaná stolová simulačná hra. Hry, ktoré vytvorila nadácia Lilinkoti, sa spolu s odborníkmi zameriavajú na duševné zdravie a na osoby zbavujúce sa závislosti od návykových látok. Sú voľne dostupné.

Podpredseda EHSV pre komunikáciu Aurel Laurențiu Plosceanu na margo tejto ceny poznamenal: „Mnohé prihlášky do súťaže, ktoré sme dostali, jasne svedčili o akejsi „kolektívnej nepohode“, čo poukazuje na súvislosť medzi nedávnymi viacerými krízami – krutou vojnou v našom susedstve, pandémiou, infláciou, prírodnými katastrofami – a duševným zdravím. Naši kandidáti sa zaoberajú rôznymi situáciami a využívajú rozličné nástroje na pomoc ľuďom, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia. Dokazujú, že občianska spoločnosť poskytuje služby, ktoré v súčasnosti systémy verejného zdravotníctva nezaisťujú v dostatočnej miere, a rieši osobitné potreby zraniteľných skupín. Občianska spoločnosť vďaka svojim úzkym väzbám s miestnymi komunitami poskytuje formálnu aj neformálnu pomoc v prvej línii a ponúka služby aj ťažko dosiahnuteľným skupinám obyvateľov.“

EHSV vyhlásil súťaž o cenu v júli 2023 a venoval ju duševnému zdraviu, čím chcel uznať kľúčovú úlohu, ktorú zohráva občianska spoločnosť pri liečbe a prevencii duševného zdravia.

Toto ocenenie, ktoré sa udeľuje už štrnástykrát, odmeňuje neziskové projekty, ktoré realizujú jednotlivci, organizácie občianskej spoločnosti a podniky. Každý rok sa vyberá iná téma, ktorá sa týka dôležitej oblasti činnosti EHSV. Peňažná cena a uznanie, ktoré víťazi dostanú, by im mali pomôcť rozšíriť ich projekty a poskytovať ďalšiu pomoc v komunitách.

EHSV v roku 2022 výnimočne udelil cenu za dve témy: mládež a pomoc Ukrajine. V roku 2021 boli ocenené projekty v oblasti klímy podporujúce spravodlivú transformáciu. V roku 2020 EHSV svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočne nahradil Cenou za občiansku solidaritu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii ochorenia COVID-19. Ďalšími témami predchádzajúcich ročníkov boli rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien, európska identita a kultúrne dedičstvo a migrácia.