Cenu EHSV za občiansku solidaritu získala za Slovensko mimovládna organizácia „človek v ohrození“

od autora: | 15. februára 2021

Slovenská iniciatíva na pomoc rómskej komunite patrí medzi 23 projektov z EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ktoré boli ocenené za výnimočný príspevok v boji proti pandémii COVID-19 a jej katastrofálnym dôsledkom.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV ) udelil Cenu za občiansku solidaritu slovenskej neziskovej MVO Človek v ohrození za jej výnimočnú iniciatívu na zabezpečenie dodávok jedla a pomoci 10 000 Rómom počas pandémie COVID-19.

EHSV – poradný orgán, ktorý na úrovni EÚ zastupuje európsku občiansku spoločnosť – vybral organizáciu Človek v ohrození ako najlepšieho slovenského kandidáta na túto cenu a projekt „Ich zdravie je aj naše zdravie“ označil za príklad pozoruhodnej solidarity počas krízy COVID-19.

Organizácia Človek v ohrození patrí medzi 23 víťazov vyhlásených na virtuálnom slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré EHSV usporiadal 15. februára.

Každý víťaz získal cenu v hodnote 10 000 EUR.

Podpredseda EHSV pre komunikáciu Cillian Lohan pri odovzdávaní cien uviedol:

„EHSV pravidelne zdôrazňoval, že solidarita a adresné spoločné opatrenia sú kľúčové pre prekonanie takejto pandémie. Jedinou účinnou reakciou na krízu, akou je táto pandémia, je konať rýchlo, rozhodne a spoločne. Z tejto krízy sa môžeme poučiť aj pri riešení iných kríz, bez ohľadu na to či sú sociálne, hospodárske alebo environmentálne.

Občianska spoločnosť stála na čele všetkých solidárnych iniciatív a bez jej pomoci v teréne by sme za túto pandémiu zaplatili oveľa vyššiu cenu. Všetky projekty, ktoré nám boli predložené, svedčia o nezištnej občianskej angažovanosti priamo v teréne, čo je dôkazom obrovského prínosu občianskej spoločnosti v tomto boji. Touto cenou oceňujeme jednotlivcov a organizácie, ktoré v týchto bezprecedentných časoch prinášajú zmenu. Je mi cťou, že to môžeme spoločne osláviť.“

Ceny získali víťazné príspevky z 21 krajín Európskej únie. Jedna cena bola udelená projektu s cezhraničným zameraním a ďalšia cena organizácii zo Spojeného kráľovstva ako gesto, ktorým chcel EHSV ukázať, že s občianskou spoločnosťou zo Spojeného kráľovstva chce udržiavať úzke vzťahy aj napriek tomu, že krajina opustila EÚ.

Hoci cieľom EHSV bolo nájsť víťaza v každom členskom štáte EÚ a v Spojenom kráľovstve, projekty zo šiestich krajín nespĺňali podmienky účasti.

Úplný zoznam je k dispozícii nižšie a na našej webovej stránke.

Víťazi boli vybraní z celkového počtu 250 prihlášok, ktoré predložili organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivci a súkromné firmy. Nosnou témou všetkých projektov bola solidarita a všetky projekty preukázali kreatívnosť a efektívnosť pri zdolávaní často náročných výziev, ktoré so sebou kríza priniesla.

Väčšina projektov sa zamerala na zraniteľné skupiny alebo osoby, ktoré kríza najviac zasiahla, ako sú seniori alebo mladí ľudia, deti, ženy, menšiny, migranti, bezdomovci, zdravotnícky personál alebo pracovníci a zamestnávatelia.

Z hľadiska obsahu sa projekty orientovali na päť hlavných tém: dodávka jedla a pomoc zraniteľným skupinám, zdravotnícke pomôcky, poradenstvo, vzdelávacie služby a poskytovanie informácií o pandémii a kultúra.

SLOVENSKÝ VÍŤAZ

Slovenská organizácia Človek v ohrození bola odmenená za projekt zameraný na tému „dodávka jedla a pomoc zraniteľným skupinám“. Táto téma zahŕňala projekty v oblasti dodávky potravín, napr. hotových jedál alebo čerstvého ovocia a zeleniny, často v spojení s inými činnosťami, ako je distribúcia zdravotníckych pomôcok alebo ponuka doplnkových služieb na pomoc v každodennom živote. Hlavnými cieľovými skupinami boli starší ľudia, najmä tí, ktorí žijú sami, bezdomovci, rodiny v núdzi, menšiny, migranti a utečenci.

Organizácia Človek v ohrození vytvorila občiansku iniciatívu s názvom „Ich zdravie je aj naše zdravie“ na pomoc Rómom, o ktorých sa predpokladalo, že budú patriť medzi skupiny najviac vystavené ochoreniu COVID-19. Ich zlé životné podmienky by im sotva umožnili rešpektovať samoizoláciu, keby bola potrebná. Z dôvodu nízkej úrovne vzdelania bolo pre nich ešte ťažšie pochopiť už aj tak zložité informácie o pandémii.

Iniciatíva prebiehala v dvoch etapách. Prvá bola zameraná na distribúciu zdravotníckych pomôcok a potravinových balíčkov rómskym deťom a najchudobnejším rodinám. Druhá etapa mala zaistiť dlhodobejší vplyv. Pre deti s veľmi obmedzeným prístupom k vzdelávaniu sa počas zatvorenia škôl organizovali „letné školy“ a tým, ktorí sa vrátili zo zahraničia alebo prišli o prácu, sa poskytovala podpora.

„Sme veľmi vďační, že náš projekt je medzi inými európskymi projektmi, ktoré boli ocenené za svoj príspevok v boji proti pandémii COVID-19,“ povedala Andrea Najvirtová, riaditeľka organizácie Človek v ohrození. „Je to uznanie našej práce a dúfame, že sa tým lepšie zviditeľní prínos občianskej spoločnosti, a to nielen v časoch krízy, keďže v súčasnosti sa na našu úlohu v spoločnosti hľadí s rastúcou nedôverou.“

Aj ďalší slovenskí kandidáti, ktoré sa uchádzali o cenu EHSV predložili veľmi kvalitné projekty. Patrí medzi ne napríklad iniciatíva na zabezpečenie práv pracovníkov počas koronavírusovej krízy, s ktorou prišla organizácia Pracujúca chudoba. Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj (ADRA) zase pomáhala pri budovaní testovacích centier a distribuovala hygienické a ochranné pomôcky do 130 domovov dôchodcov v celej krajine.

Podrobné informácie o všetkých víťazoch a ďalších kandidátoch nájdete v našej brožúre, ktorá je k dispozícii na požiadanie.

EHSV dúfa, že Cena za občiansku solidaritu prispeje k zviditeľneniu a informovanosti, nielen pokiaľ ide o víťazné projekty, ale aj o mnohé ďalšie kreatívne iniciatívy občanov, ktoré sa realizujú v EÚ.

„Dnes netlieskame len našim 23 víťazom. Vzdávame poctu celej európskej občianskej spoločnosti a mnohým jej organizáciami, ako aj podnikom a jednotlivcom, ktorí v týchto obzvlášť ťažkých časoch preukázali a naďalej preukazujú nebývalú solidaritu, odvahu a občiansku zodpovednosť,“ vyhlásil Cillian Lohan.

EHSV vyzdvihol, že projekty a iniciatívy realizované občanmi a občianskou spoločnosťou v mnohých smeroch dopĺňali snahy členských štátov zmierniť dôsledky krízy a v niektorých oblastiach im dokonca predchádzali. Príkladom je výroba ochranných rúšok na miestnej a regionálnej úrovni.

V porovnaní s počtom uchádzačov o Cenu pre občiansku spoločnosť v predchádzajúcich rokoch zaznamenal EHSV tento rok zvýšený počet prihlášok od neformálnych alebo menej etablovaných organizácií, čo je odrazom celkovej atmosféry v teréne. Menej príspevkov prišlo tiež z niektorých krajín, ktoré prvá vlna pandémie menej zasiahla, alebo z krajín so silnejšími systémami sociálneho zabezpečenia.

KRITÉRIÁ UDELENIA CENY

V júli 2020 EHSV ohlásil cenu venovanú téme „Občianska spoločnosť proti pandémii COVID-19“, ktorá sa udelí výnimočne namiesto výročnej Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť. Cieľom bolo prejaviť uznanie európskej občianskej spoločnosti, ktorá sa aktívne a bezúhonne angažovala v oblasti solidarity už od prvých dní pandémie.

Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci, organizácie občianskej spoločnosti a podniky, ktorých projekty museli byť výlučne neziskové a ich financovanie z verejných zdrojov nesmelo presiahnuť 50 %. Museli byť priamo spojené s pandémiou COVID-19 a konkrétne zamerané na boj proti koronavírusu alebo na riešenie jeho následkov.

Prestížnou Cenou EHSV pre občiansku spoločnosť sa každoročne oceňujú organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivci, ktorých projekty oslavujú európsku identitu a spoločné hodnoty v konkrétnej oblasti činnosti. Udeľuje sa od roku 2006.

ÚPLNÝ ZOZNAM VÍŤAZOV CENY EHSV ZA OBČIANSKU SOLIDARITU ZA ROK 2020:

KRAJINA VÍŤAZ
RAKÚSKO  #EUROPAgegenCovid19 #EUmythbusters – sieť bojujúca proti dezinformáciám, falošným správam a nepravdivým informáciám o pandémii a motivujúca občanov, aby sa postavili proti emocionálnej a kognitívnej manipulácii
BELGICKO OKRA, trefpunt 55+ – združenie, ktoré reagovalo na pandémiu kreatívnou iniciatívou Odolnosť OKRA zameranou na to, ako pomôcť seniorom, aby zostali aktívni a zachovali si sociálne kontakty
BULHARSKO Karin dom – nadácia, ktorá ponúkala online vzdelávacie aktivity na podporu rodín s deťmi s osobitnými potrebami
CHORVÁTSKO Hrvatska mreža za beskućnike – chorvátska sieť, ktorá podporovala bezdomovcov v čase, keď krajina zaviedla lockdown a následne ju zasiahlo zemetrasenie
CYPRUS Dobrovoľnícke iniciatívy na podporu zraniteľných skupín obyvateľstva počas pandémie COVID-19, ktorých aktivity zahŕňali napríklad distribúciu potravín a liekov ľuďom, ktorí boli izolovaní od okolitého sveta pre svoj vek alebo zdravotné problémy. Iniciatívy koordinovala Erika Theofanidi.
ČESKÁ REPUBLIKA Nevypusť Duši – združenie lekárov, psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorých online webináre pomáhali študentom a študentkám stredných škôl vyrovnať sa s problémami duševného zdravia a vybudovať si psychickú odolnosť počas pandémie
FRANCÚZSKO Bouge ton Coq – platforma usilujúca sa udržiavať francúzsky vidiek pri živote, za svoju iniciatívu C’est ma tournée! (Teraz som na rade ja!), na podporu vidieckych obchodov a podnikov, ktoré počas pandémie čelili finančným ťažkostiam
NEMECKO Krisenchat – poradenská služba, ktorá 24 hodín 7 dní v týždni poskytovala mladým ľuďom a deťom bezplatnú praktickú podporu a povzbudenie cez Whatsapp alebo SMS
GRÉCKO Steps – nezisková organizácia, ktorá premenila svoj existujúci projekt One-Stop project na projekt Many Stops, a distribuovala teplé jedlá, balenú vodu a výrobky osobnej hygieny ľuďom žijúcim na ulici a ľuďom v neistých podmienkach bývania
MAĎARSKO Magyar Helsinki Bizottság – Maďarský helsinský výbor, ktorý poskytol bezplatnú právnu pomoc v otázkach ľudských práv súvisiacich s krízou
ÍRSKO Alison – bezplatné online kurzy a online vzdelávacia platforma, za projekt Coronavirus: What You Need to Know (Koronavírus: Čo potrebujete vedieť), bezplatný kurz o faktoch týkajúcich sa ochorenia COVID-19, ktorý bol preložený do viac ako 60 jazykov a ktorý oslovil viac ako 350 000 ľudí na celom svete
 TALIANSKO Casetta Rossa – neziskové združenie, ktoré sa zameriava na donášku jedla zraniteľným osobám a prevádzkuje rozhlasovú stanicu vysielajúcu informácie a osobné svedectvá na zlepšenie nálady poslucháčov
LITVA Karolina Barišauskienė – odborníčka na komunikáciu, za svoj projekt Priešakinėse linijose (V prvej línii), digitálnu kampaň, ktorá približuje príbehy a skúsenosti zdravotníckych pracovníkov z prvej línie v boji proti koronavírusu
ΜΑLTA Malta Chamber of SMEs – Maltská komora MSP, za projekt With You All the Way (S tebou počas celej cesty), ktorý poskytoval online poradenstvo a partnerskú podporu na pomoc tisíckam MSP, aby sa adaptovali na pandémiu
POĽSKO Krystyna Paszko – študentka strednej školy, ktorá založila internetový obchod Rumianki i bratki (Harmanček a sirôtky) na pomoc obetiam domáceho násilia počas lockdownu
PORTUGALSKO Vizinhos à Janela – susedská iniciatíva Íñiga Hurtada, ktorá pomáhala každodennými balkónovými koncertmi a donáškou jedla ľuďom v núdzi
RUMUNSKO Asociatia Prematurilor – rumunské združenie pre predčasne narodené deti, za projekt Pomoc zdravotníckemu personálu a predčasne narodeným deťom v pôrodniciach – ochranné prostriedky a zariadenia proti ochoreniu COVID-19 v pôrodníckych oddeleniach
SLOVINSKO Društvo psihologov Slovenije – združenie slovinských psychológov, za projekt Psychosociálna podpora pre verejnosť a odborná pomoc psychológom a inému zdravotníckemu personálu počas pandémie COVID-19 v Slovinsku
SLOVENSKO Človek v ohrození – nezisková mimovládna organizácia, za iniciatívu Ich zdravie je aj naše zdravie, ktorá podporovala ťažko zasiahnuté rómske komunity a pomáhala im počas pandémie
ŠPANIELSKO Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) – združenie rodín a žien z vidieckych oblastí, za projekt AFAMMER Veľká sieť solidarity, ktorý spojil stovky žien na vidieku v Španielsku, ktoré investovali svoj čas a krajčírske zručnosti, aby pomohli vyriešiť problém nedostatku ochranných rúšok a zmiernili rastúcu izoláciu starších ľudí počas pandémie.
ŠVÉDSKO Komunitný a umelecký priestor a nezisková spoločnosť Blivande, za projekt Reakcia na krízu – iniciatíva s otvoreným zdrojom na vytvorenie ochranného zdravotníckeho vybavenia vo veľkom rozsahu
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO Cherwell Collective, CIC, za projekt Live, Learn, Eat, Grow (Žiť, učiť sa, jesť a rásť), ktorý poskytoval jedlo a ďalšie základné potreby ľuďom v núdzi a učil miestnych obyvateľov, ako si dopestovať vlastné potraviny
CEZHRANIČNÝ/EURÓPSKY PROJEKT Emergency – mimovládna organizácia so sídlom v Taliansku, za pomoc poskytovanú v Európe a na celom svete pri zvládaní pandémie, najmä prostredníctvom svojho reprodukovateľného modelu bezpečnostných a ochranných opatrení (Replicable Model of Safety and Protection Measures), škálovateľného modelu pre návrh a správu nemocníc počas pandémie