Podujatie Dni občianskej spoločnosti (EHSV)

od autora: | 9. februára 2021

 

Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa rok 2020 ukázal ako test odolnosti voči ľudským a sociálnym právam, demokratickým hodnotám, zásadám právneho štátu a hospodárskej odolnosti v EÚ.

Všetci občania musia byť zapojení do súčasného procesu obnovy a rekonštrukcie a do nadchádzajúcej konferencie o budúcnosti Európy, aby sa zabezpečilo, že nikto nezostane pozadu na našej ceste k udržateľnej Európe v roku 2030 a neskôr.

EESC bude organizovať podujatie Dni občianskej spoločnosti (virtuálne) na ktorom sa stretnú európski občania, organizácie občianskej spoločnosti a európske inštitúcie s cieľom diskutovať o základných prvkoch trvalo udržateľného oživenia pre budúcnosť európskych občanov. Európa musí splniť vysoké očakávania svojich občanov a musí zabezpečiť, aby sa ekologické a digitálne transformácie zakladali na hodnotách solidarity a ľudských práv, sociálnej spravodlivosti, rovnosti a na vzdelávaní, kultúre, migrácii, demokracii, účasti a podnikaní.

Dni občianskej spoločnosti budú prebiehať v anglickom jazyku.

Počas podujatia Dni občianskej spoločnosti bude EHSV organizovať osem interaktívnych workshopov o kľúčových témach, ako:

  • Viacúrovňová udržateľná demokracia v Európe
  • Sociálna ekonomika a podnikanie mládeže pre udržateľné oživenie
  • Úloha vzdelávania a kultúry pri udržateľnom oživení Európy
  • Budúcnosť práce v ekonomike blahobytu
  • Aktivizmus mládeže, systémové zmeny a obnova v Európe
  • Sociálna zelená dohoda pre trvalo udržateľné zotavenie
  • Úloha kľúčových skupín občianskej spoločnosti vo vlne obnovy
  • Úloha a ekonomická hodnota dobrovoľníkov na ceste k oživeniu a ďalej

Viac informácii, program a registráciu nájdete TU.