Portugalské predsedníctvo EÚ sa zameria na plnenie VFR, dohodu o brexite a očkovanie

od autora: | 27. januára 2021

1. januára prevzalo Portugalsko predsedníctvo Rady EÚ s mottom „Čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu“.

Portugalské predsedníctvo bude čeliť náročnej úlohe presunúť z papiera do reálneho života dohody o viacročnom rozpočte EÚ (VFR) a o fonde na obnovu uzavreté v poslednej etape nemeckého predsedníctva, vykonávať dohodu so Spojeným kráľovstvom o brexite a dohliadať na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Európe.

Predsedníctvo má na nasledujúcich šesť mesiacov päť jasných cieľov:

 • Naštartovať VFR, prijať potrebné nariadenia a spustiť s ním spojené programy.
 • Čo najskôr sprístupniť krajinám Fond na podporu odolnosti a obnovy, a tým urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu.
 • Úspešne realizovať očkovací plán pre Európu a pomôcť pri jeho uplatňovaní aj inde vo svete.
 • Vykonávať Európsky pilier sociálnych práv a riadne ho podporiť na sociálnom samite, ktorý sa má uskutočniť 7. – 8. mája v Porte.
 • Posilniť vzťahy EÚ s kľúčovými strategickými partnermi, ako sú India a Afrika, a usporiadať vzťahy s USA. 

EHSV prispeje k aktivitám portugalského predsedníctva Rady EÚ, aby zaistil, že hlas občianskej spoločnosti bude vypočutý. Prostredníctvom stanovísk, ktoré sa vypracúvajú na žiadosť portugalského predsedníctva, sa výbor predovšetkým podelí o názory občianskej spoločnosti na tieto témy:

 • Výzvy spojené s prácou na diaľku: organizácia pracovného času, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a právo odpojiť sa
 • Odborná príprava: účinnosť systémov na predvídanie a prispôsobovanie zručností potrebám trhu práce a úloha sociálnych partnerov a zainteresovaných strán
 • Úloha sociálneho hospodárstva pri vytváraní pracovných miest a uplatňovaní Európskeho piliera sociálnych práv
 • Práca na diaľku a rodová rovnosť – vytvoriť podmienky na to, aby práca na diaľku nezhoršovala nerovnomerné rozdelenie neplatenej starostlivosti a práce v domácnosti medzi ženami a mužmi a aby sa stala hnacou silou presadzovania rodovej rovnosti
 • Jednotný európsky železničný priestor
 • Ako prostredníctvom celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy propagovať zručnosti, ktoré Európa potrebuje na vytvorenie spravodlivejšej, súdržnejšej, udržateľnejšej, digitálnejšej a odolnejšej spoločnosti.

Portugalsko bude vykonávať šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ od 1. januára do 30. júna. Po ňom nastúpi Slovinsko, aby v druhom polroku 2021 ukončilo 18-mesačné predsedníctvo aktuálnej trojice krajín, ktoré začalo Nemecko.

Pôjde o štvrté portugalské predsedníctvo od vstupu tejto krajiny do EÚ v roku 1986.