Sociálny dialóg v rámci Zelenej transformácie

od autora: | 19. októbra 2022

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo je základnou prioritou. Zelený prechod však zlyhá bez sociálneho dialógu. To predstavovalo všeobecnú zhodu medzi diskusiami počas stretnutia, najmä ak klimatická politika nebola robená aj sociálne udržateľná a nezohľadňovala potreby a starosti pracujúcich ľudí, občanov. Medzi kľúčové body, ktoré počas diskusií zazneli, patrila skutočnosť, že reálne mzdy klesali s prudko rastúcou infláciou, komplementárnosť boja proti zmene klímy a ochrany sociálnych práv a základná úloha zapojenia odborov do navrhovania a implementácie politík v rámci Zelenej dohody.

Slovami prezidenta Skupiny pracujúcich Olivera Röpkeho, „my ako Skupina pracujúcich sme od začiatku dali jasne najavo, že sme oddaní ekologickej dohode, ale vždy sme poznamenali, že v rámci zelenej dohody potrebujeme sociálnu dohodu. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg musia byť východiskovým bodom a odtiaľ musíme posilniť mechanizmy sociálnej ochrany. Na úrovni EÚ musíme stanoviť minimálne normy, ako sú napríklad dávky v nezamestnanosti“. Vo svojich záverečných poznámkach poznamenal, že „zelený prechod môže byť príležitosťou na zníženie rozdielov medzi občanmi a medzi európskymi regiónmi. Je potrebná väčšia sociálna konvergencia smerom nahor. Na tomto stretnutí sme videli, že v tejto túžbe nie sme zďaleka sami.

Rôzni rečníci a členovia počas diskusií poznamenali, že je potrebné podporovať regióny a pracovníkov v procese transformácie, uvedomujúc si výzvy straty pracovných miest, potrebu nielen rekvalifikácie pracovníkov, ale aj finančnej podpory. Podobne bola spomenutá aj potreba vyvinúť nové inštitucionálne nástroje, ktoré sa líšia od SURE, ale sú ním inšpirované, keďže od prvých dní Európskeho piliera sociálnych práv sa veľa vecí zmenilo.

Prvý panel stretnutia, ktorý najprv preskúmal strednú časť českého predsedníctva, zdôraznil prioritu energetickej krízy a ruskej invázie na Ukrajinu vo všetkých súčasných politikách EÚ a diskutoval o rôznych výzvach, ktoré to predstavuje pre boj proti klíme. zmena, s Marian Jurečka a Pavlina Zaková z českej vlády a Josef Středula a Bohumír Dufek z českých odborov ČMKOS a ASO, resp.

Druhá debata poukázala na napätie medzi súčasnou situáciou a klimatickými zmenami a poukázala na to, že tieto ciele nie sú opačné, ale skôr sa posilňujú, keďže zabezpečenie energetickej bezpečnosti, boj proti Putinovej autokracii a znižovanie cien energií si vyžadujú rovnaké úsilie proti fosílnym palivám. palivá. Panel moderovaný členkou EHSV Luciou Studničnou počítal so scénou výziev pre energetickú transformáciu, ktorú pripravila výskumníčka CASE Agnieszka Kulesa, s vystúpeniami poslanca EP Mikuláša Peksu, konfederačného tajomníka EOK Ludovica Voeta a predsedu Skupiny pracujúcich Olivera Röpkeho.

Vychádzajúc zo záveru, že iba rozsiahly sociálny dialóg a silné sociálne politiky na všetkých úrovniach môžu zabezpečiť, aby rôzne výzvy fungovali v synergii s cieľom zabezpečiť spravodlivý prechod, posledný panel dňa, ktorý moderoval predseda skupiny pracujúcich Oliver Röpke, rátal so zásahom komisára pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, námestníčka ministra pre legislatívu Dana Roučková, podpredsedníčka ČMKOS Radka Sokolová, vedúci tajomník zamestnávateľskej organizácie KZPS Jan Zikeš a predsedníčka odboru zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Dagmar Žitníková.