EHSV diskutuje o prioritách českého predsedníctva Rady EÚ a o správnom energetickom mixe pre budúcnosť Európy

od autora: | 18. mája 2022

Päť tém, ktoré budú pravdepodobne politickými prioritami nadchádzajúceho českého predsedníctva Rady EÚ, predstavil český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek v príhovore adresovanom členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) 28. apríla 2022 v Prahe.

Šéf českej diplomacie predostrel na schôdzi predsedníctva EHSV očakávané politické priority českého predsedníctva, pričom zdôraznil, že stredobodom pozornosti bude zelená a digitálna transformácia, ako aj – vo svetle aktuálnych udalostí – problematika bezpečnosti.

V duchu hesla „Európa ako úloha“, ktoré zaznelo v príhovore niekdajšieho českého prezidenta Václava Havla v Aachene, sa české predsedníctvo zameria na tieto otázky:

  1. riadenie utečeneckej krízy a povojnová obnova Ukrajiny;
  2. energetická bezpečnosť v Európe;
  3. posilnenie európskej obrannej kapacity a kybernetickej bezpečnosti;
  4. strategická odolnosť európskeho hospodárstva;
  5. odolnosť demokratických inštitúcií.

V súvislosti s vývojom krízy na Ukrajine Bek uviedol, že „zaistenie prístupu k dostupným, udržateľným a zároveň spoľahlivým zdrojom energie bude jednou z najväčších výziev, akým kedy EÚ čelila“.

Členovia EHSV v diskusii naliehavo vyzvali ministra na posilnenie podpory organizácií občianskej spoločnosti zo strany EÚ a národných vlád, pričom uviedli, že tieto organizácie sú v prvej línii pri zvládaní humanitárnej krízy spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu a potrebujú naliehavú konkrétnu pomoc.

Ďalším kľúčovým prvkom diskusie bola európska solidarita. Členovia zdôraznili, že dovoz energetických surovín z Ruska bude možné zastaviť len vtedy, ak všetky členské štáty EÚ budú držať spolu a podelia sa o dostupné zdroje energie.

Viacerí rečníci takisto upozornili na to, že počas českého predsedníctva Rady EÚ v druhej polovici tohto roka sa nesmú ignorovať sociálne aspekty. Popri stúpajúcich cenách energií a potravín rastie aj chudoba, čo znamená ohrozenie sociálnej súdržnosti.

Súčasťou podujatia bol aj seminár na tému Optimálny energetický mix pre udržateľnú a dostupnú energiu, v rámci ktorého predsedníčka EHSV Christa Schweng pripomenula, že je nevyhnutné znížiť energetickú závislosť EÚ od tretích krajín. Dosiahnuť to možno diverzifikáciou zdrojov energie a zvýšením investícií do obnoviteľných zdrojov energie. „Ak sa má zaistiť úspešný prechod, organizácie občianskej spoločnosti musia zohrávať kľúčovú//prvoradú úlohu pri určovaní a vykonávaní politík,“ dodala.