Priority chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ majú našu podporu

od autora: | 23. januára 2020

Chorvátsky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordan Grlić Radman predstavil na plenárnom zasadnutí EHSV 22. januára priority chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ, ktoré je pre krajinu prvým od jej pristúpenia k Únii v roku 2013.

EHSV súhlasí s prioritami nového chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ a pripomína, že sú v značnej miere v súlade s vlastnou agendou výboru zameranou na podporu silnej a prosperujúcej Európy založenej na spoločných hodnotách.

Motto „Silná Európa vo svete výziev“, ktoré si zvolilo chorvátske predsedníctvo, podľa Grlića Radmana odráža víziu takej EÚ, ktorá koná v prospech všetkých jej členských štátov a občanov. Politika Chorvátska týkajúca sa EÚ sa bude počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov opierať o štyri piliere: Európa, ktorá sa rozvíja, Európa, ktorá chráni, Európa, ktorá spája a vplyvná Európa.

Tento prístup oceňuje aj predseda EHSV Luca Jahier. „Tieto priority možno len podporiť,“ vyhlásil. Dodal pritom, že EHSV osobitne víta chorvátsky dôraz na „Európu, ktorá sa rozvíja“ zaistením lepších podmienok a vyhliadok pre všetkých európskych občanov prostredníctvom vyrovnaného a udržateľného rastu.

„Sme presvedčení, že agenda pre udržateľný rozvoj musí byť hlavnou prioritou EÚ v nadchádzajúcom desaťročí, pretože vynikajúco nastoľuje rovnováhu medzi hospodárskymi vyhliadkami, environmentálnymi otázkami a sociálnym začlenením,“ konštatoval Jahier.

Ako pripomenul šéf chorvátskej diplomacie, jeho krajina bude tiež naďalej podporovať dôveryhodnú politiku rozširovania založenú na zásluhách. EHSV je podľa slov predsedu Jahiera pripravený toto úsilie Chorvátska podporiť. (ll)