Brexit: EHSV vzdal poctu odchádzajúcim britským členom: „Nelúčime sa navždy, priatelia!“

od autora: | 20. januára 2020

EHSV vzdal 22. januára 2020 poctu svojim britským členom. Stalo sa tak na poslednom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa britskí členovia zúčastnili pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ 31. januára. Každému z 24 členov zastupujúcich Spojené kráľovstvo bola slávnostne odovzdaná pamätná medaila na dôkaz toho, že EHSV je aj po brexite odhodlaný udržiavať úzke vzťahy s britskou občianskou spoločnosťou.

Predseda EHSV Luca Jahier ocenil zásadný prínos britských členov k práci EHSV a uviedol, že EHSV je aj po brexite odhodlaný udržiavať úzky kontakt s britskou občianskou spoločnosťou. „Neexistuje žiadna iná alternatíva než silný vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. My v EHSV urobíme všetko pre to, aby sme toto silné puto zachovali. Nelúčime sa navždy, priatelia!“, uviedol predseda Jahier.

Pozvanie zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní dostal aj Tom Jenkins, ktorý predsedal EHSV v rokoch 1996 až 1998 a ktorý vyjadril smútok zo straty svojho európskeho občianstva. Proeurópska aktivistka Madeleina Key, ktorá je známa tiež svojou prezývkou „európska Supergirl“, avizovala, že bude naďalej bojovať za to, aby mala Európa miesto vo Veľkej Británii. Podľa nej musíme veriť tomu, že Európa je našou budúcnosťou, aby si všetci britskí občania uvedomili, že navždy zostanú Európanmi.

Vystúpili aj traja britskí členovia zastupujúci tri skupiny EHSV – David Sears za skupinu I, Judy McKnight za skupinu II a Jane Morrice za skupinu III – aby vyjadrili svoje osobné pocity a názory na brexit, rovnako ako aj Rose D’Sa, najdlhšie slúžiaca členka EHSV za Spojené kráľovstvo. V rozprave vystúpili aj predsedovia troch skupín, ktorí ocenili prácu britských členov. Predseda monitorovacej skupiny pre brexit Stefano Mallia na záver uviedol, že na udržanie dialógu s britskou občianskou spoločnosťou je potrebné vytvoriť určité fórum. Dodal, že „musíme bojovať za zachovanie nášho priateľstva a ja urobím maximum pre to, aby sa zriadila štruktúra, ktorá to umožní.“