Slovenskí zástupcovia z EHSV a Európskeho parlamentu: Spolupráca v prospech Slovenska v EÚ

od autora: | 25. októbra 2023

Dnes sa slovenskí zástupcovia z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) stretli s ich slovenskými kolegami z Európskeho parlamentu.

Odborné diskusie na rôzne významné pracovné témy, ktoré položili základy pre užšiu a plodnejšiu spoluprácu v nasledujúcich mesiacoch. 

Naša spoločná snaha je posunúť záujmy Slovenska v rámci EÚ a prispieť k svetlejšej budúcnosti našej krajiny. Očakávajte aktualizácie o našich spoločných aktivitách!

Stretnutia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa a zástupkyňa stálej predstaviteľky Slovenskej republiky pri EÚ Mária Malová.

Rola EHSV spočíva v poskytovaní poradenskej odbornosti a zastupovaní rôznorodých hospodárskych a sociálnych záujmov v rámci EÚ, pričom Európsky parlament má primárnu legislatívnu kompetenciu. Synergia medzi nami spočíva v spolupráci a konzultačnom procese, kde odporúčania a názory EHSV môžu pomôcť tvarovať a ovplyvňovať legislatívne iniciatívy Európskeho parlamentu.