Prepájanie EÚ: rozprávajme sa o voľbách

od autora: | 24. októbra 2023

 

V dňoch 23. – 24. novembra sa v Bratislave uskutoční významné komunikačné podujatie EHSV, na ktorom sa zídu odborníci na komunikáciu z organizácií občianskej spoločnosti. Podujatie je súčasťou série Prepájanie EÚ (Connecting EU) a bude venované voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2024. Podľa niektorých nás v tomto roku čaká niečo ako „majstrovstvá sveta vo voľbách“ vzhľadom na značný počet volieb, ktoré sa počas neho budú konať vo svete.

Seminár s názvom Voľby do Európskeho parlamentu 2024: prečo voliť? sa zameria na spôsoby, ako podnietiť organizácie občianskej spoločnosti k tomu, aby propagovali význam volieb do EP a prispeli k dosiahnutiu vysokej volebnej účasti, a to v kontexte oslabovania demokracie vo viacerých členských štátoch a straty dôvery v demokratické inštitúcie, čo je problémom vo všetkých krajinách.
Seminár bude venovaný najmä trom témam, ktoré môžu dominovať diskusiám v nadchádzajúcich mesiacoch:

  • Dezinformácie a ich vplyv na voľby v roku 2024: s istotou možno tvrdiť, že predvolebná kampaň ako súčasť boja o získanie kresiel v EP bude plná falošných informácií a nepravdivých tvrdení. Bude ťažšie zakročiť voči dezinformáciám, keďže za nimi v dnešnej dobe často stojí umelá inteligencia? Môžu nové pravidlá EÚ o dezinformáciách pomôcť zabrániť armádam trollov šíriť klamstvá v sociálnych médiách? Môžu pomôcť obmedziť zahraničné zasahovanie do volieb? Čo možno urobiť na zastavenie očakávaného prívalu dezinformácií?
  • Mobilizácia občianskej spoločnosti v súvislosti s voľbami: čo funguje a čo nie. Je občianska spoločnosť v tomto ťažkom období pre demokraciu pripravená vysvetliť Európanom význam volieb do Európskeho parlamentu a presvedčiť ich, aby sa na nich zúčastnili v hojnom počte? Keďže v novom komunikačnom prostredí tradičné médiá strácajú svoje prednostné postavenie, rozhodne sa o výsledku boja o hlasy voličov v sociálnych médiách alebo skôr na verejných podujatiach s osobnou účasťou? Čo uprednostniť a čomu sa vyhnúť v komunikácii s potenciálnymi voličmi – pohľad späť na voľby v minulosti.
  • Voľby a mladí ľudia – ako presvedčiť mladých ľudí, že na ich hlase záleží? Ako zabezpečiť ich vysokú účasť? Ako vyplýva z najnovších prieskumov, viac ako polovica Európanov mladších než 25 rokov má pocit, že tradičné politické strany aj EÚ ich ignorujú. Čo možno urobiť, aby sa toto vnímanie zmenilo?

Seminár je súčasťou série Prepájanie EÚ, ktorá každoročne ponúka platformu, kde môžu odborníci na tlač a komunikáciu z radov organizácií občianskej spoločnosti nadväzovať kontakty a diskutovať o aktuálnych otázkach spoločného záujmu, ktoré sú relevantné pre Európu. Stretnú sa na ňom členovia EHSV a ďalší predstavitelia EÚ, partnerské organizácie z členských štátov, novinári a vedeckí pracovníci, ktorí budú diskutovať o aktuálnych témach.

Úplný program a zoznam rečníkov bude čoskoro uverejnený na webovom sídle EHSV. Pre viac informácií zašlite mail na adresu: pressofficers@eesc.europa.eu.