Čo robí EÚ proti koronavírusu

od autora: | 25. marca 2020

Situácia je vážna, vyžaduje si adekvátnu odozvu a žiadna krajina ju nemôže vyriešiť sama. EÚ preto koordinuje mnohé kroky, ktoré prijali členské štáty, pričom jej top prioritou je zdravie a bezpečnosť občanov.

Tu je zoznam opatrení, ktoré momentálne prijíma EÚ:

  • Snaží sa zastaviť šírenie vírusu na celom svete.
  • Limituje cesty do EÚ v záujme ochrany svojich občanov.
  • Zachováva integritu jednotného trhu ako aj výrobných a distribučných kanálov, aby sa zdravotnícky materiál dostal čo najskôr tam, kde je potrebný.
  • Podporuje výskum na vývoj vakcíny , aby bola čo najskôr k dispozícii pre tých, ktorí ju potrebujú.
  • Poskytuje pomoc ľuďom , aby čo najmenej pocítili dlhodobé negatívne ekonomické dopady. Parlament chce v zrýchlenom konaní prijať pomoc pre občanov, firmy, regióny a krajiny, ktorých sa táto kríza dotkla najviac.
  • Podporuje firmy a robí všetko pre to, aby finančný sektor mohol aj naďalej podporovať ekonomiku.
  • Umožňuje krajinám konať koordinovane , zmierňuje pravidlá štátnej pomoci a podporné opatrenia.

Viac o týchto opatreniach si môžete prečítať na tomto odkaze