EHSV podporuje Bielorusov v ich odvážnom boji za demokraciu, právny štát a základné práva

od autora: | 21. septembra 2020

EHSV dôrazne odsudzuje neustále porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu pretrvávajúce v Bielorusku od prezidentských volieb, ktoré neboli slobodné ani spravodlivé. Rozsiahla brutalita a mučenie namierené voči pokojným demonštrantom, najmä ženám a mladým ľuďom, a sústavné, svojvoľné a nevysvetlené zatýkanie a zadržiavanie nemožno ponechať nepotrestané.

Bieloruský ľud neúnavne a odvážne pokračuje vo svojom pokojnom boji za slobodu a demokraciu. Brutálne represie však pokračujú. Za posledných päť týždňov bolo zadržaných viac ako 7 500 pokojných demonštrantov. Zaznamenaných a zHdokumentovaných bolo najmenej 500 prípadov mučenia.

EÚ by sa nemala nečinne prizerať, naopak, musí naďalej vyvíjať silný politický tlak a trvať na svojej požiadavke, aby sa usporiadali nové voľby pod dohľadom OBSE. Ak chceme zachovať dôveryhodnosť Európy, sľubované sankcie zamerané na značný počet osôb zodpovedných za násilie, represie a falšovanie volebných výsledkov by sa mali prijať ešte pred zasadnutím Európskej rady 24. a 25. septembra.

EHSV ako hlas organizovanej občianskej spoločnosti EÚ plne podporuje odhodlanie Bielorusov budovať budúcnosť svojej krajiny v súlade so zásadami demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Vyjadrujeme svoju plnú solidaritu s organizovanou občianskou spoločnosťou a všetkými aktérmi zapojenými do diskusií o budúcnosti Bieloruska vrátane členov koordinačnej rady, ktorí musia byť chránení pred zastrašovaním, núteným exilom, svojvoľným zatýkaním a násilím.

EHSV preto vyzýva bieloruské orgány, aby uvoľnili napätú situáciu a nepoužívali silu proti občanom, ktorí sa zúčastňujú na pokojných zhromaždeniach. Všetky nezákonne zadržiavané osoby vrátane politických väzňov musia byť okamžite prepustené, pričom by sa mali v plnej miere vyšetriť tvrdenia o mučení a zlom zaobchádzaní so zadržanými osobami. Bieloruské orgány by mali zaručiť nezávislosť súdnictva a ochranu advokátov, ktorí zastupujú zadržiavané osoby.

Súčasnú krízu možno vyriešiť len prostredníctvom širokého, ďalekosiahleho dialógu bez akýchkoľvek vonkajších zásahov, pomocou reforiem a vyvodením zodpovednosti za závažné porušovanie ľudských práv, pričom v záujme demokracie a geopolitickej stability by sa malo začať okamžite. Spravodlivosť nemožno dosiahnuť bez jednoznačného záväzku štátu, že prevezme zodpovednosť za porušovanie ľudských práv a postará sa o nápravu. Výbor sa domnieva, že niektoré oblasti spolupráce medzi EÚ a Bieloruskom by sa mali ďalej preskúmať s dôrazom na rozvoj osobných kontaktov a podporu občianskej spoločnosti. Táto téma bola nastolená aj počas našich nedávnych diskusií s bieloruskými zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí žiadajú EÚ o pomoc pre túto novú, silnú a zmobilizovanú občiansku spoločnosť v rôznych sférach s cieľom zviditeľniť jej občiansku a politickú angažovanosť a posilniť jej postavenie.

Len mierový a inkluzívny dialóg za podpory nezávislých médií a silnej občianskej spoločnosti pripraví pôdu pre udržateľné a konštruktívne riešenia pre Bielorusko.