EHSV udelí Cenu za občiansku solidaritu projektom zameraným na boj proti koronavírusu v každom členskom štáte a v Spojenom kráľovstve

od autora: | 4. augusta 2020

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlásil Cenu za občiansku solidaritu s cieľom odmeniť iniciatívy jednotlivcov, organizácií občianskej spoločnosti a súkromných spoločností v EÚ a v Spojenom kráľovstve zamerané na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 a zmierňovanie jej ničivých následkov.

EHSV udelí až 29 cien, každú v hodnote 10 000 EUR. Na projekty, ktoré sa realizujú v niektorom členskom štáte, je vyhradených 27 cien, jedna cena na prihlášku zo Spojeného kráľovstva a jedna na projekt s cezhraničným alebo európskym zameraním.

Jednorazovo udelená Cena za občiansku solidaritu, ktorá nahradí Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť, odmení iniciatívy, ktoré významne prispeli k riešeniu núdzovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a jej vážnych a rôznorodých následkov, čím posilnili európsku solidaritu.

EHSV chce prostredníctvom tejto ceny oceniť všetky osoby, ktoré bojovali proti koronavírusu a preukázali odvahu, odhodlanie a neuveriteľný zmysel pre zodpovednosť.

Na to, aby sa mohli záujemcovia prihlásiť do súťaže, musia mať pobyt alebo sídlo v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve. Napriek tomu, že Spojené kráľovstvo teraz vystupuje z EÚ, EHSV chce začlenením uchádzačov z tohto bývalého členského štátu medzi oprávnených kandidátov preukázať, že nemá v úmysle prerušiť vzťahy s občianskou spoločnosťou na druhej strane Lamanšského prielivu a že – naopak – si želá naďalej s ňou udržiavať blízke kontakty.

Termín na predloženie prihlášok je 30. septembra 2020, do 12.00 hod. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV v januári 2021 v Bruseli.

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť, nájdete tu.