EHSV Vaša Európa, váš názor: „Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám.“

od autora: | 22. novembra 2021

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) plánuje 13. ročník podujatia Vaša Európa, váš názor, ktoré sa uskutoční 31. marca a 1. apríla 2022.

V rámci podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS) bude na dvojdňové kolo diskusií, seminárov a interaktívnych aktivít týkajúcich sa aktuálnej témy, o ktorú sa mladí ľudia zaujímajú, pozvaných 33 škôl (z 27 členských štátov EÚ a piatich kandidátskych krajín, ako aj jedna z európskych škôl v Bruseli).

Tohtoročné podujatie sa bude konať na diaľku, keďže nie je isté, aká bude pandemická situácia.

TÉMA

Názov nášho nadchádzajúceho podujatia znie: „Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám.“ Podujatie bude venované zlepšovaniu povedomia o výzvach spojených s dezinformáciami a zároveň umožní mladým ľuďom uvažovať o tom, ako rozvíjať svoje zručnosti a kritické myslenie v boji proti dezinformáciám.

Niet pochýb o tom, že sme nikdy nemali taký dobrý prístup k informáciám, aký majú naši mladí ľudia v súčasnosti. Dnešný objem informácií a dezinformácií je však bezprecedentný. Preto budeme na našom budúcoročnom podujatí simulovať prípravu a použitie kampane proti šíreniu falošných správ a hľadať zodpovedajúce nástroje a argumenty. Prácou v malých skupinách sa na seminároch a v rokovacom a diskusnom formáte budeme snažiť o konsenzus a zameriame sa na zlepšenie informovanosti o tom, ako môžu skupiny s rozdielnymi názormi dospieť k dohode.

Podujatie bude súčasťou mládežníckych podujatí Konferencie o budúcnosti Európy. Odporúčania, ktoré pripravia zúčastnení študenti, budú predložené európskym inštitúciám a bude sa o nich v priebehu roka diskutovať na konferenciách v celej Európe.

KTO

Ak sa Vaša stredná škola, bez ohľadu na to, o aký typ školy ide, nachádza v jednom z 27 členských štátov alebo v jednej z piatich kandidátskych krajín, alebo ste jednou z európskych škôl sídliacich v Bruseli, neváhajte a pošlite svoju prihlášku na podujatie Vaša Európa, váš názor 2022.

Z každej krajiny sa žrebovaním vyberie jedna škola a víťazné školy sa zúčastnia na dvojdňovom online podujatí, ktoré sa bude vysielať aj cez internet prostredníctvom sociálnych médií EHSV.

Ak bude Vaša škola vyžrebovaná, budete môcť vybrať až troch študentov predposledného ročníka, ktorí sa podujatia zúčastnia pod dohľadom jedného alebo viacerých učiteľov. Pozvaní študenti sa v online prostredí stretnú so študentmi z iných krajín, vymenia si s nimi názory a spolu s nimi pripravia vyhlásenia k téme podujatia. Pre mladých ľudí ide o jedinečnú príležitosť lepšie pochopiť fungovanie EÚ a v multikultúrnom prostredí sa zúčastniť na diskusii podobnej diskusiám plenárneho zhromaždenia.

JAZYK

Všetky rokovania sa uskutočnia v angličtine.

PRÍPRAVA

Členovia EHSV s dostatočným predstihom pred podujatím navštívia každú vybranú školu, aby študentov a učiteľov pripravili na toto online podujatie. Návštevy sa uskutočnia fyzicky alebo na diaľku v závislosti od pandemickej situácie. Pred návštevami bude školám zaslaná dokumentácia a podkladové materiály.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Na našej webovej stránke nájdete podrobný opis podujatia, video o YEYS 2021, online registračný formulár, pravidlá a všetky praktické informácie.

TERMÍN

Prihlášky sa môžu podávať do 26. novembra 2021.