Nikto nebude v bezpečí pred vírusom COVID-19, kým nebudú v bezpečí všetci!

od autora: | 22. decembra 2021

Európsky hospodársky a sociálny výbor spustil v decembri na plenárnom zasadnutí očkovaciu kampaň

Očkovanie proti covidu-19 spolu so všetkými ostatnými bezpečnostnými opatreniami je najlepšou možnosťou, ako ukončiť prebiehajúcu zdravotnícku krízu. Momentálne sa percento plne zaočkovaných ľudí v jednotlivých členských štátoch EÚ značne líši, od 26 % až po 82 % z celkovej populácie daného štátu.

Pandémia covidu-19 ovplyvnila hospodárstva a spoločnosti po celom svete. Hoci sa európske hospodárstvo obnovuje rýchlejšie ako sa očakávalo, ľudí stále trápi osamelosť, domáce násilie či strach o živobytie.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng pevne verí, že „Nikto nebude v bezpečí pred covidom-19, kým nebudú v bezpečí všetci. Očkovanie a dodržiavanie bezpečnostných opatrení sú jediné overené spôsoby, ako ukončiť zdravotnícku krízu a ochrániť našu spoločnú budúcnosť.“

Vďaka očkovaniu sa budú môcť firmy, pracujúci a spoločnosť ako taká vrátiť čo najskôr do normálu. Lockdown sa nesmie stať novým normálom! Preto Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom plenárnom zasadnutí 8. decembra 2021 spustil vlastnú očkovaciu kampaň.