Európsky hospodársky a sociálny výbor oslavuje 65. výročie: Posilňovanie občianskej spoločnosti a obrana demokracie

od autora: | 13. decembra 2023

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) oslavuje tento rok 65. výročie svojej existencie, čo predstavuje významný míľnik na jeho ceste posilňovania občianskej spoločnosti a obrany demokracie. Včera sme slávnostne zaznamenali túto pozoruhodnú udalosť usporiadaním podnetnej diskusie s názvom „EHSV@65: Posilňovanie občianskej spoločnosti, obrana demokracie,“ na ktorej sa zúčastnili vážení hostia a predstavitelia na vysokej úrovni.

Keď sa pozrieme do minulosti, uvedomujeme si kľúčovú úlohu, ktorú zohrala Rímska zmluva vytváraním základov pre Európsku úniu. Víziou vizionárov stojacich za touto zmluvou vznikla inštitúcia, ktorá by zastupovala ekonomické a sociálne záujmy európskych občanov. Dva mesiace pred podpisom zmluvy v marci 1957 vznikol Európsky hospodársky a sociálny výbor, nesúci na pleciach úlohu zastupovať a chrániť občiansku spoločnosť.

Po 65 rokoch je EHSV dnes poradným orgánom so zadaním prinášať rôznorodé pohľady občianskej spoločnosti do procesu formovania európskych rozhodnutí. Motto našej oslavy znejúce „Zlepšovanie legislatívy EÚ od roku 1958“ výrazne zdôrazňuje našu hrdosť ako formálnej platformy pre zástupcov sociálno-profesijných záujmových skupín v Európe. Zabezpečujeme, aby ich hlasy boli vypočuté v kľúčových otázkach EÚ, hľadiac na budúcnosť so silným záväzkom posilňovať demokraciu a inkluzivitu.

V niektorých prípadoch nie je konzultácia s EHSV len odporúčaná, ale povinná, čím sa podčiarkuje náš záväzok k podpore demokratickejšej a inkluzívnejšej Európy. Všetky stanoviská EHSV sú adresované Rade, Európskej komisii a Európskemu parlamentu, zabezpečujúc, že hlas občianskej spoločnosti má váhu v rozhodovacom procese.