Michel Barnier: „Je pre nás neprípustné, aby sa Spojené kráľovstvo pokúšalo vybrať si len to najvýhodnejšie z nášho jednotného trhu“

od autora: | 26. júna 2020

Na júnovom plenárnom zasadnutí EHSV sa uskutočnila diskusia o stave brexitových rokovaní s vedúcim pracovnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michelom Barnierom.

Michel Barnier vyjadril svoje sklamanie z postoja britskej vlády, ktorá podľa neho nerešpektuje politické vyhlásenie podpísané v októbri 2019: „Očakávame, že Spojené kráľovstvo bude rešpektovať svoje záväzky,“ uviedol.

Jednou z hlavných tém, ktoré sú predmetom rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, je budúcnosť obchodu a ciel. Na margo tejto otázky pán Barnier pripomenul, že za 47 rokov členstva v EÚ si Spojené kráľovstvo vybudovalo silné postavenie na trhu EÚ v mnohých strategických oblastiach.

„Musíme si položiť otázku, či je skutočne v záujme EÚ, aby si Spojené kráľovstvo zachovalo takúto významnú pozíciu. Je pre nás neakceptovateľné, že si Spojené kráľovstvo chce vybrať z nášho jednotného trhu len to najvýhodnejšie,“ vyhlásil pán Barnier.

Súčasne však pán Barnier vyjadril nádej, že sa v lete alebo začiatkom jesene podarí v rokovaniach vymedziť celkový rámec.

Pán Barnier sa zapojil do diskusie s členmi EHSV, ktorých zaujímala úloha organizovanej občianskej spoločnosti v budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a ktorí vyjadrili plnú podporu jeho práci.

Predseda EHSV Luca Jahier varoval pred rizikom, ktoré by vyplývalo z ukončenia rokovaní bez dohody. „Sme presvedčení, že keby sa nedospelo k dohode, znamenalo by to veľmi vysoké náklady. Musíme však aj ukázať, že nechceme dohodu za každú cenu,“ upozornil predseda.