HSV SR sa aktívne pripravuje na Stretnutie predsedov a tajomníkov národných hospodárskych a sociálnych výborov v Bratislave

od autora: | 5. februára 2018

Dňa 24. januára 2018 rokovalo Valné zhromaždenie Hospodárského a sociálneho výboru Slovenskej republiky. Podľa modelu Europského hospodárského a sociálního výboru v Bruseli rozhodlo, že ďalšie dva roky bude predsedať Výboru zástupca Skupiny II. / zamestnávatelia /. HSV SR zvolili na ďalšie obdobie za predsedu Jozefa K o l l á r a, prezidenta KOZ. Podpredsedovia budú: Peter M i h ó k, /Skupina I / a Rudolf Kropil     / Skupina III/.

Rokovanie viedol novozvolený predseda Jozef Kollár.   

Valná zhromaždenie prorokovalo prípravu na Stretnutie predsedov a tajomníkov narodných hospodárskych a sociálnych výborov, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 14.-15. júna 2018. Hlavná téma: Budúcnosť Európy.

VZ HSV SR vysoko ocenilo aktívne pôsobenie našich deviatích zástupcov v Europskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli.