Mimoriadne valné zhromaždenie HSV SR

od autora: | 30. októbra 2012

Dňa 29.10.2012 bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie z dôvodu odchodu funkcionárov z postov, jediným úradujúcim je profesor Sivák.

Z tohto dôvodu sa stretli zástupcovia všetkých troch skupín a rozhodli sa zvolať Mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom zvoliť nového predsedu na obdobie do 31.12.22013 (vtedy končí predsedníctvo AZZZ SR). AZZZ SR prehlásilo že dokončí 2 ročný mandát a informovalo že sú pripravení svoj mandát dokončiť.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení členovia zvolili jednohlasne za predsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru Ing. Miroslava Čurillu.

Prítomní odsúhlasili spustenie novej web stránky z odkazom na Európsky hospodársky a sociálny výbor. Dohodli sa na ďalšom valnom zhromaždení ktoré sa uskutoční vo februári a na konferencii. Názov konferencie si určia po posúdení návrhov partnerov.