Predseda EHSV Luca Jahier: „Musíme zaistiť, aby bola Európa opäť bezpečná.“

od autora: | 1. júna 2020

Pre budúcnosť EÚ po pandémii COVID-19 musí byť hlavnou prioritou bezpečná Európa. Na spoločnom webinári s talianskou Národnou radou pre hospodárstvo a zamestnanosť (CNEL) 15. mája 2020 predseda EHSV Luca Jahier vyzval na vytvorenie spoločnej politiky EÚ v oblasti zdravia.

Predseda výboru vyhlásil, že EÚ musí svoje úsilie zamerať dvoma smermi: musí viac investovať do rastu a podporovať environmentálne a technologicky spravodlivú transformáciu a zároveň zohrávať väčšiu úlohu na medzinárodnej scéne.

O tom, aké politické rozhodnutia by sa mali prijať v záujme budúcich generácií, diskutoval Luca Jahier s bývalým talianskym premiérom a predsedom Komisie Romanom Prodim, senátorkou a bývalou eurokomisárkou Emmou Bonino, a predsedom talianskej CNEL Tizianom Treuom.

Romano Prodi zdôraznil, že je potrebné, aby EÚ mala svoju politiku v oblasti zdravia, pričom upozornil, že nevyhnutnou podmienkou je skutočná globálna politika EÚ a že len politická rovnováha v Únii môže viesť k solidarite.

K jeho názoru sa pripojila aj Emma Bonino, ktorá pripomenula, že myšlienka spoločnej politiky EÚ v oblasti zdravia nie je nová, presadzovali ju už Robert Schuman a Altiero Spinelli, a podčiarkla, že je potrebné zlepšiť globalizáciu a zabezpečiť, aby bola vyváženejšia.

Tiziano Treu upozornil, že pokiaľ ide podniky a služby, Európa by sa nemala usilovať vytvoriť znovu ten istý systém ako predtým, ale mala by sa zamerať na ekologické investície v strategických sektoroch a na výzvy spojené s novými technológiami. Môže to predstavovať isté riziko, ale aj príležitosť na transformáciu nášho hospodárstva.

Predseda Jahier predostrel na záver myšlienku spoločnej stratégie EÚ a členských štátov, ktorá umožní Európe zvládať budúce výzvy: „Verejný a súkromný dlh budú po skončení tejto pandémie ešte vyššie, možno sa objaví aj sociálne napätie, ľudia sa nebudú cítiť bezpečne. Ak nebudeme jednotní, ťažkosti sa nám vrátia ako bumerang. Potrebujeme stratégiu, ktorá nám pomôže tieto zmeny zvládnuť, inak bude Európa navždy rozdelená. Spoločne to môžeme dokázať a dokážeme.“ (mp)