Reakcia na koronavírus: EHSV žiada rozsiahlejší európsky investičný plán

od autora: | 29. apríla 2020

EHSV podporuje investičnú iniciatívu Európskej komisie v reakcii na koronavírus, žiada však vytvorenie rozsiahlejšieho investičného plánu na podporu členských štátov v ich reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.

Cieľom iniciatívy je podporiť investície do zdravotnej starostlivosti a iných odvetví hospodárstva členských štátov. EÚ má v pláne zmobilizovať hotovostné rezervy, t. j. nepoužité predbežné financovanie z fondov EÚ, a poskytnúť finančnú podporu.

„Je zrejmé, že investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus musí byť len jednou z častí poskytovanej podpory, konkrétne príspevku EŠIF k rozsiahlejšiemu európskemu investičnému plánu. EÚ musí urýchlene prijať hlavné opatrenia na podporu hospodárstva, podnikov a pracovníkov v členských štátoch, aby sa obmedzili škody a podporilo oživenie,“ uviedol predseda EHSV Luca Jahier.

oficiálnom stanovisku, ktoré EHSV prijal 25. marca, sa preto uvádza, že je potrebné skúmať aj ďalšie možnosti financovia, napríklad z rozpočtu EÚ.

Hlavný spravodajca stanoviska k tejto iniciatíve Bernd Schlüter v súvislosti s jej navrhovaným zameraním vyjadril presvedčenie EHSV, že „by sa väčšia pozornosť mala venovať zamestnancom s netypickými a neštandardnými pracovnými zmluvami, samostatne zárobkovo činným osobám a pracovníkom v sociálne neistom postavení“.

Väčšia finančná podpora by sa mala poskytnúť aj na spoluprácu na úrovni EÚ medzi tými odbormi príslušných organizácií, inštitúcií a členských štátov, ktoré sa venujú sociálnej oblasti, zdravotníctvu a krízovému riadeniu.

EHSV dôrazne podporuje zlepšenie mechanizmov flexibility vo viacročnom finančnom rámci EÚ a žiada urýchlené schválenie rozpočtu na roky 2021 – 2027, ktorý by podľa jeho názoru mal byť prispôsobený tejto bezprecedentnej systémovej kríze.