Valné zhromaždenie HSV SR 1/2019

od autora: | 26. júna 2019

Dňa 15.3.2019 sa konalo prvé tohtoročné Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR v Bratislave. Prezident KOZ SR Marián Magdoško otvoril zasadnutie a privítal prítomných členov HSV SR. Zasadnutie sa venovalo informáciám z výročnej schôdze predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov zo všetkých krajín EÚ a úlohám na ďalšie obdobie a zmenám v Stanovách HSV SR

Výročná schôdza predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov z takmer všetkých krajín EÚ – Martina Širhalová prezentovala závery zo schôdze: schôdza sa koná každý rok, minulý rok toto zasadnutie zorganizovalo Slovensko v dňoch 14.-15. júna 2018 v Bratislave a hlavnou témou zasadnutia bola Budúcnosť Európy.

Ján Lipiansky poďakoval organizačnému tímu za participáciu na realizácii schôdze predsedov a generálnych národných európskych hospodárskych sociálnych výborov v Bratislave.