Výročná schôdza predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych a sociálnych výborov v Ríme

od autora: | 13. júna 2019

Výročná schôdza predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych a sociálnych výborov, ktorá sa konala v Ríme v dňoch 13. až 14. júna 2019 za prítomnosti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu a ministra zahraničných vecí Enza Moavera Milanesiho, dala predstaviteľom európskej občianskej spoločnosti jedinečnú príležitosť jasne stanoviť ich víziu európskeho projektu.

Stretnutie sa uskutočnilo po európskych voľbách, ktoré skončili s mimoriadne pozitívnym verdiktom, čo sa týka účasti – účasť opäť prevýšila 50%, čo predstavuje nárast o 17% v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu.

Potvrdilo sa silné zoskupenie proeurópskych síl, ktoré teraz v Európskom parlamente tvoria štyri politické rodiny: EĽS, sociálni demokrati, liberáli a zelení.

Na základe výsledkov týchto volieb pripravujú hlavy štátov a vlád svoje stratégie pre Európsku radu, ktorá sa bude usilovať:

  • stanoviť strategický program budúceho päťročného legislatívneho obdobia a na tomto základe zvoliť predsedu EK;
  • uskutočniť veľmi zložité rokovania, ktoré budú zahŕňať vymenovanie do štyroch kľúčových inštitucionálnych miest (Komisia, Parlament, Európska rada a vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku), ako aj vymenovanie do čela Európskej centrálnej banky.

Posolstvo, ako EHSV, tak aj národných hospodárskych a sociálnych výborov: jednomyseľná podpora európskeho projektu a jeho základných hodnôt.

Došlo dokonca k nárastu počtu mladých ľudí, ktorí sa volieb zúčastnili, vo všetkých európskych krajinách, čo bolo spôsobené mimoriadnou aktivitou tínedžerov ako Greta Thunbergová, ktorá vložila pozitívnu energiu do úsilia o zvýšenie účasti.

Obávaná vlna populizmu sa neuskutočnila. Výsledkom májových volieb je, že Európania považujú Európsku úniu za nepostrádateľnú pridanú hodnotu pri riešení nebývalých environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výziev, ktorým musí Európa čeliť.

Program trvalo udržateľného environmentálneho, sociálneho a hospodárskeho rozvoja sa v politickej diskusii pevne uchytil. Voľby do Európskeho parlamentu teraz potvrdili, že táto otázka je ústrednou a všetky politické sily, ktoré sa chystajú formovať štruktúru novej európskej vlády, už v plnej miere – na rôznych úrovniach a na rôznych úrovniach – integrovali trvalo udržateľný rozmer.

Program trvalo udržateľného rozvoja sa musí stať stratégiou EÚ pre nasledujúce desaťročie, jasnou stratégiou pre pokrok, pre prácu a pre blaho a bezpečnosť občanov v celej Európe.

Program, ktorý je prínosný pre všetkých:

  • Pre zamestnávateľov, ktorí vedia lepšie ako ktokoľvek iný, že budúca bitka v globálnej konkurencieschopnosti bude v sektoroch spojených s trvalo udržateľným rozvojom. Či už ide o ukončenie používania plastov na jedno použitie, obnoviteľnú energiu, európsky priemysel výroby batérií, ktorý by mohol predstavovať viac ako 250 miliárd EUR ročne v oblasti obratu, odvetvia dopravy, energetickej účinnosti.
  • Pre odborové zväzy a pracovníkov, pretože by tento program mohol byť spoločenskou zmluvou 21. storočia, ktorý sa primárne zameria na znižovanie sociálnych nerovností, ktoré ohrozujú sociálnu súdržnosť a základy našich demokracií.

Preto by táto stratégia mohla predstavovať novú perspektívu pokroku a bezpečnosti pre občiansku spoločnosť, európsku aj národnú, za predpokladu, že táto bude plne zapojená do procesu riadenia.

EHSV preto zastáva názor, že program EÚ do roku 2030 sa musí stať nadradenou stratégiou EÚ pre nasledujúce desaťročie.

Európsky parlament aj Rada vyzvali Komisiu, aby do konca roku 2019 vypracovala komplexnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja s časovým rozvrhom a špecifickými opatreniami. Nadchádzajúce fínske predsedníctvo v Rade EÚ rozhodne upevní túto cestu s výnimočnými rozhodnutiami o dosiahnutí skoršieho cieľa v oblasti emisií uhlíka v roku 2035.

Európska únia je najväčším svetovým hospodárstvom a prostredníctvom obchodnej politiky môže zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní programu trvalo udržateľného rozvoja.

HSV SR reprezentoval Miroslav Hajnoš

https://twitter.com/miroslavhajnos/status/1139464791850967040
https://twitter.com/miroslavhajnos/status/1139105700217577472