Valné zhromaždenie HSV SR 2/2019

od autora: | 11. novembra 2019

Dňa 11.11.2019 sa konalo druhé valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR v Bratislave. Predseda HSV SR Marián Magdoško otvoril zasadnutie a privítal prítomných členov HSV SR. Tajomník HSV SR Ján Lipiansky prezentoval činnosti HSV SR, vyzdvihol kvalitu aktivít euroradcov v Bruseli, aj na domácej pôde a poukázal dôležitosť sústredenia sa na plány HSV SR v budúcnosti. 

Výročnej schôdze predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov z takmer všetkých krajín EÚ sa zúčastnil Miroslav Hajnoš, ktorý prezentoval závery zo schôdze:

Výročná schôdza hodnotila eurovoľby, ktoré skončili s pozitívnym verdiktom, čo sa týka účasti – účasť opäť prevýšila 50%, čo predstavuje nárast o 17% v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu.

Program trvalo udržateľného environmentálneho, sociálneho a hospodárskeho rozvoja sa v politickej diskusii pevne uchytil. Voľby do EP potvrdili, že táto otázka je ústrednou a všetky politické sily, ktoré sa chystajú formovať štruktúru novej európskej vlády, už v plnej miere – na rôznych úrovniach – integrovali trvalo udržateľný rozmer.

Valné zhromaždenie HSV SR zvolilo za tajomníčku HSV SR na volebné obdobie od 1.1.2020 do 1.1.2022 Martinu Širhalovú.