Archív kategorií: HSV SR

Akým spôsobom môže európska občianska spoločnosť a jej hospodárski, sociálni a občianski zástupcovia ovplyvniť diskusiu o EÚ

Slovné spojenie „budúcnosť Európy“ sa v roku 2018 skloňuje omnoho častejšie než v ktoromkoľvek inom období od podpísania Rímskej zmluvy. V takom zložitom prostredí, akým je Európska únia, sú prognózy a plánovanie na dennom poriadku, avšak vzhľadom na zmeny – politické, hospodárske, spoločenské, environmentálne, technologické a geopolitické, ku ktorým v súčasnosti dochádza, je nevyhnutné, aby… Čítať viac »

HSV SR sa aktívne pripravuje na Stretnutie predsedov a tajomníkov národných hospodárskych a sociálnych výborov v Bratislave

Dňa 24. januára 2018 rokovalo Valné zhromaždenie Hospodárského a sociálneho výboru Slovenskej republiky. Podľa modelu Europského hospodárského a sociálního výboru v Bruseli rozhodlo, že ďalšie dva roky bude predsedať Výboru zástupca Skupiny II. / zamestnávatelia /. HSV SR zvolili na ďalšie obdobie za predsedu Jozefa K o l l á r a, prezidenta KOZ. Podpredsedovia budú: Peter… Čítať viac »

Valné zhromaždenie 2017

Zasadalo Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky Dňa 16. januára 2017 sa zišlo v Bratislave Valné zhromaždenie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR. Rokovanie otvoril a viedol jeho predseda Peter Mihók. Valné zhromaždenie prerokovalo a vyhodnotilo účasť HSV SR a jeho troch Skupín na podujatiach v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy v prvom polroku 2017. Aktívna účasť členov HSV SR bola zameraná… Čítať viac »

Stretnutie HSV SR s Ivanom Korčokom

Informácia zo stretnutie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky s p. Ivanom Korčokom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a splnomocnencom vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Dňa 5. februára 2016 sa v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uskutočnilo stretnutie, na ktorom p. Ivan Korčok informoval o príprave predsedníctva SR v Rade EÚ a obsahu… Čítať viac »

Mimoriadne valné zhromaždenie HSV SR

Dňa 29.10.2012 bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie z dôvodu odchodu funkcionárov z postov, jediným úradujúcim je profesor Sivák. Z tohto dôvodu sa stretli zástupcovia všetkých troch skupín a rozhodli sa zvolať Mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom zvoliť nového predsedu na obdobie do 31.12.22013 (vtedy končí predsedníctvo AZZZ SR). AZZZ SR prehlásilo že dokončí 2 ročný… Čítať viac »